JEZUS ZAPŁACIŁ ZA WSZYSTKO

Ewangelia Jana 8:28 – Dlatego Jezus powiedział do nich: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, a nie czynię nic sam od siebie, ale mówię to, czego mnie nauczył mój Ojciec.

EWANGELIA JANA 8:12-30

Jest to druga z trzech wypowiedzi, kiedy Jezus powiedział o Sobie „wywyższony” (pierwszy raz pojawia się w Ewangelii Jana 3:14; trzeci raz w Ewangelii Jana 12:3233). Jak wyjaśnia Pismo w Ewangelii Jana 12:33, stanowiło to odniesienie do ukrzyżowania, którego skutkiem była śmierć. Wywyższenie dotyczy wywyższenia ponad ziemię oraz bycia powieszonym na krzyżu poprzez akt ukrzyżowania. Żydzi zrozumieli, że Jezus mówił o śmierci.

Ukrzyżowanie nie wydarzyło się tak po prostu. Zostało ono zaplanowane przez Boga. Czy to oznacza, że to Bóg ponosi za nie całą odpowiedzialność? Natomiast osoby, które przyczyniły się do odrzucenia i ukrzyżowania Jezusa nie są winne? Wcale nie. Jezus przyszedł na ziemię, aby umrzeć zamiast nas i w ten sposób nabyć dla nas odkupienie. Był to Boży plan i nie zmusił On nikogo do jego wypełnienia. Służba i przesłanie Jezusa stawiało Go w bezpośredniej opozycji względem diabła i jego naśladowców. Ich nienawiść względem Jezusa spowodowała, że ukrzyżowali Go z własnej woli.

Bóg, w całej Swojej mądrości, po prostu wiedział, co zrobi człowiek i zdecydował wykorzystać odrzucenie Swego Syna przez ludzi, aby zrealizować Swoją wolę. On nigdy nie kontroluje naszej woli, aby wypełnić Swoją.

Jeśli człowiek naprawdę rozumie przesłanie krzyża, wtedy jest w stanie pojąć znaczenie łaski. Ofiara Jezusa nie jest po prostu symbolem poświęcenia się za nas. On zapłacił za wszystko. Nie ma żadnej ofiary, którą moglibyśmy przedłożyć, aby dodać coś do lub zastąpić ofiarę Chrystusa. To On uczynił to wszystko i możemy dziękować Mu na wieki!