PORUSZONY MIŁOŚCIĄ

Ewangelia Marka 1:41 – A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go… i został oczyszczony!

EWANGELIA MATEUSZA 8:1-4, EWANGELIA MARKA 1:40-45,
EWANGELIA ŁUKASZA 5:12-15

Tylko Marek odnotowuje tą ważną informację, że Jezus był „zdjęty litością” podczas uzdrowienia tego trędowatego. W Ewangeliach są jeszcze trzy inne przypadki, kiedy Jezus został poruszony litością, czego rezultatem było uzdrowienie (Ewangelia Mateusza 14:14; Ewangelia Łukasza 7:13) i raz uwolnienie (Ewangelia Marka 5:19). Często miłość jest tym bardzo ważnym elementem powodującym, że widzimy osobę uzdrowioną lub nieuzdrowioną.

Wszystkie trzy Ewangelie opisują tą samą sytuację, w której Jezus dotyka  trędowatego. To zdarzenie nie tylko ilustruje doktrynę „nakładania rąk”, ale prawdopodobnie zostało one przytoczone dlatego, że według 4 Księgi Mojżeszowej 19:22, ten gest dotyku mógłby uczynić Jezusa rytualnie nieczystym. Obrazuje to różnice między nowotestamentową służbą Ducha Świętego w starotestamentową służbą litery Prawa (2 List do Koryntian 3:6).

Jezus nie musiał unikać rytualnej nieczystości, która pochodziła z bezpośredniego fizycznego kontaktu z trędowatym, ponieważ On przyszedł, by ponieść nasze grzechy w swoim własnym ciele. Czytając opis Marka widzimy dwie rzeczy: po pierwsze trąd opuścił ciało, a po drugie człowiek ten został oczyszczony. Jezus nie tylko usunął chorobę, ale odtworzył uszkodzone części jego ciała. Ten trędowaty był uzdrowiony w momencie, gdy tylko Jezus przemówił.

Słowo Boże objawia, że zawsze Bożą wolą jest uzdrowienie. Jezus często uzdrawiał ludzi dotykając ich; inni otrzymali uzdrowienie, gdy sami dotykali Jezusa. Możesz przenieść moc lub Boże namaszczenie przez nałożenie rąk. Pozwól Mu dziś użyć ciebie, żeby dotknąć innych.