SYNOSTWO CZY NIEWOLA

Ewangelia Jana 8:34 – Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu.

EWANGELIA JANA 8:34-36

Diabeł zwodzi świat przez grzech od czasu Ogrodu Eden, kiedy to powiedział Ewie, iż poprzez grzech może stać się ona jak Bóg. Czas pokazał, nie tylko Ewie, lecz każdemu z nas, że nie jest to prawdą. Grzech przynosi śmierć, a nie życie. Jezus jasno nam pokazuje, że grzech usidla człowieka. Stajemy się nie tylko niewolnikami grzechu lecz także sługami jego twórcy, diabła. Jesteśmy albo sługami Boga dzięki posłuszeństwu lub sługami diabła poprzez grzech.

Jezus porównuje związanie, które powoduje grzech, do niewolnictwa, natomiast wolność, która jest wynikiem służenia Bogu, do bycia umiłowanym synem. Nikt nie wątpi w to, że bycie synem jest lepsze od bycia niewolnikiem. Podobnie, posłuszeństwo Bogu jest lepsze od poddania się grzechowi. Prawdziwą wolność możemy odnaleźć tylko poprzez służenie Bogu. Istnieje fałszywa wolność, jaką promuje Szatan od czasu Ogrodu Eden. Każdy z nas został w pewnym momencie przez niego zwiedzony poprzez myślenie, że Bóg jest tyranem, który tak naprawdę nie chce, abyśmy cieszyli się życiem i w konsekwencji powiedział nam, abyśmy nie robili pewnych rzeczy. Ponieważ wierzymy w to kłamstwo, jesteśmy nieposłuszni Bogu (lub grzeszymy) w imię wolności.

Jednakże, Boże Słowo oraz osobiste doświadczenie ponad wszelką wątpliwość dowodzi, że zapłatą za grzech jest śmierć (List do Rzymian 6:23). Jezus sprawia, że grzech traci swój blask, którym diabeł próbuje go zatuszować. Grzech przynosi niewolę. Jedyną prawdziwą wolność można znaleźć w Jezusie. On nie tylko rozprawił się z grzechem pierworodnym, który skaził ludzkość, lecz także rozprawił się z każdym naszym pojedynczym wykroczeniem. Nawet gdyby dana osoba mogła powstrzymać się od wszelkiego grzechu, nie byłaby w stanie zmienić swojej grzesznej natury, z którą się urodziła. Jest to powód, dla którego musimy narodzić się na nowo.