DUCH I SŁOWO SĄ JEDNYM

Ewangelia Jana 6:63 – Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem.

EWANGELIA JANA 6:40-71; 7:1

Jezus oświadcza, że nasz duch, a nie nasze ciało, jest miejscem, z którego pochodzi życie. Ci ludzie byli tak skoncentrowani na swojej cielesnej egzystencji, że przeoczali całe duchowe znaczenie Jego słów. Chociaż Boże słowo przynosi korzyści naszym fizycznym ciałom, Słowo jest duchowe i musi być zrozumiane przez ducha. Słowo Boże jest duchem i potrzeba naszego ducha, by Jego prawdy zostały wyjaśnione naszym umysłom.

Słowo Boga nie jest papierem czy tuszem, Jezus jest Słowem i istniał On w duchowej postaci dużo wcześniej zanim jakiekolwiek słowo zostało zainspirowane przez Ducha Świętego do spisania. Biblia jest po prostu fizyczną reprezentacją Jezusa i duchowej prawdy. Jest natchniona przez Boga i dlatego całkowicie trafna i wiarygodna, jednakże dopóki nie przyjmiemy Ducha wyrażonego w jej słowach, Biblia nic nam nie da. To dlatego wiele osób przeczytało Słowo, może nawet zapamiętało je, a mimo wszystko nie zbiera jego owoców.

Tak jak ciało człowieka otrzymuje życie z pożywienia, które przyjmuje, tak duchowy człowiek otrzymuje życie, jeśli pokrzepia się Jezusem, który jest „Chlebem życia”. Jezus otwarcie oświadczył, że słowa, które mówi są duchowe, a nie fizyczne.

Jeśli chcemy wiedzieć, czym jest duchowa prawda, musimy uwierzyć Biblii, ponieważ jest duchem i życiem. Jeśli chcemy być prowadzeni przez Ducha, musimy podążać za Bożym Słowem. Jeśli chcemy słyszeć Ducha Bożego, musimy słuchać tego, co Bóg mówi w Swoim Słowie. Duch (Duch Święty) i Słowo (Jezus – Ewangelia Jana 1:1) są jednym.