SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST DAREM

Ewangelia Łukasza 18:9 –  Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic, taką przypowieść(…)

EWANGELIA ŁUKASZA 18:9-14

Ludzie, którzy są sprawiedliwi sami z siebie często gardzą innymi. Nikt nie może porównać się z Bożym doskonałym standardem i czuć się ze sobą dobrze. Aby pokładać ufność w samych sobie, musimy nieustannie porównywać się z innymi. To tworzy postawę krytycyzmu względem innych, która wywyższa siebie, a poniża innych.

Nikt nigdy nie może być sprawiedliwy w oczach Boga poprzez własną sprawiedliwość. Nasze działania dają nam korzyści w relacjach z innymi ludźmi i zabierają Szatanowi okazję, by mógł mieć coś przeciwko nam, ale one nie mogą nas uczynić sprawiedliwymi przed Bogiem. Musimy zaufać Bogu i przyjąć Jego dar sprawiedliwości zupełnie, na podstawie wiary w to, co Chrystus dla nas zrobił. Tę prawdę przedstawia ta przypowieść.

Wielu ludzi nie uświadamia sobie, że istnieją dwa rodzaje sprawiedliwości. Tylko jeden rodzaj sprawiedliwości jest akceptowany przez Boga. Jednym rodzajem sprawiedliwości jest nasza własna sprawiedliwość. To są to akty świętości, które wykonujemy w celu wypełnienia przykazań starotestamentowego Prawa. Jest to sprawiedliwość niedoskonała, ponieważ ludzka natura jest niedoskonała i niezdolna do wypełnienia Prawa.

Boża sprawiedliwość nie jest czymś, co robimy, ale jest czymś, co przyjmujemy jako dar przez wiarę w Chrystusa. Jednoczesne poleganie na własnej sprawiedliwości i na sprawiedliwości Boga nie jest możliwe. Osoba, która wierzy, że musi zasłużyć na Bożą akceptację poprzez swoje święte uczynki, nie może wierzyć w Bożą sprawiedliwość, która jest darem. To musi być albo jedno, albo drugie – nie możemy zmieszać ich razem. Sprawiedliwość nie jest czymś, co zrobił dla nas Jezus z dodatkiem minimalnego standardu świętości z naszej strony. Boża sprawiedliwość jest doskonała. Przyjmij dar, który On ci oferuje.