DZIECI ABRAHAMA

Ewangelia Jana 8:37 – Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, bo moje słowo nie znajduje w was miejsca.

EWANGELIA JANA 8:33-38

Żydzi byli bezpośrednimi potomkami Abrahama. Jednakże, jak to bywa z wieloma biblijnymi prawdami, przymierze Abrahama obejmuje o wiele więcej aniżeli pokazuje powierzchowne spojrzenie. W rzeczywistości, Żydzi ci nie byli częścią duchowych dzieci Abrahama.

Duch Święty objawił przez Apostoła Pawła w Liście do Galicjan 3:16 i 29, że Boże przymierze było dla Abrahama i jego pojedynczego „nasienia” lub potomka, którym jest Chrystus. Nikt wcześniej nie stał się dziedzicem Bożych obietnic poprzez swoje naturalne narodzenie. Zanim Jezus dał samego Siebie na ofiarę za nasz grzech, starotestamentowi święci otrzymywali usprawiedliwienie przez wiarę w Boże obietnice tyczące się Mesjasza, który miał dopiero nadejść. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, nowotestamentowi święci uzyskują usprawiedliwienie poprzez wiarę w to, co Jezus już uczynił. Nikt do tej pory nie został zbawiony z powodu tego, kim są jego rodzice.

Ci, którzy narodzili się na nowo poprzez wiarę w Jezusa, zostali obrzezani w swoim sercu (List do Kolosan 2:1112) i są prawdziwymi Żydami. Nie są oni nimi ze względu na narodowość lub religię, lecz są prawdziwym Bożym ludem. Poganie, którzy są jedno z Chrystusem poprzez nowo narodzenie, są teraz Bożym ludem. Każdy, kto jest zbawiony przez wiarę w Jezusa, jest teraz nasieniem Abrahama i dziedzicem według obietnicy (List do Galacjan 3:16, 22, 2629). Nie pozostawia to wątpliwości, że Kościół jest teraz wybranym Bożym ludem na ziemi. Nie oznacza to, że Bóg opuścił Żydów. Nadal istnieją proroctwa, które odnoszą się do fizycznego narodu Izraela, które zostaną spełnione. Jednakże, nowotestamentowy Kościół, obejmujący Żydów i Pogan, stanowi obecnie Królestwo Boże na ziemi. Wszyscy należymy do Niego.