NIECH JEZUS ŻYJE PRZEZ NAS

Ewangelia Mateusza 9:9 – A odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył człowieka zwanego Mateuszem, siedzącego w punkcie celnym. I powiedział do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim.

EWANGELIA MATEUSZA 9:9-10, EWANGELIA MARKA 2:14-15,
EWANGELIA ŁUKASZA 5:27-29

Słowo „pójść” oznacza chodzić lub ruszyć za kimś; przemieszczać się za kimś w tym samym kierunku; wyruszyć lub iść z kimś; przyjąć czyjeś wskazówki lub przywództwo; pozostać wiernym sprawie czy zasadom; być kierowanym przez coś; być posłusznym; stosować się do czegoś (Ewangelia Jana 10:27-29; List do Rzymian 10:9-10, 13).

Niemożliwe jest, by ktoś, kto po raz pierwszy przychodzi do Jezusa, wiedział, co to za sobą pociąga. Jednakże nikt nie powinien obawiać się całkowitego zawierzenia z powodu wyimaginowanego problemu, który może nigdy nie zaistnieć. Powinno odczuwać się pragnienie opuszczenia wszystkiego, by pójść za Jezusem. Kiedy raz podejmiemy taką decyzję, wówczas Jezus zaczyna żyć przez nas i odnajdujemy siłę, która nie jest nasza, a która sprosta każdemu testowi, przed jakim staniemy (List do Galacjan 2:20).

To Jezus żyjący przez nas jest sekretem zwycięskiego życia chrześcijanina. To nie my żyjący dla Jezusa, ale Jezus żyjący przez nas. Niezrozumienie tej prostej prawdy jest korzeniem całego legalizmu i uczynkowej mentalności. Prawo skupia się na zewnętrznym człowieku i mówi mu, co ma być zrobione. Łaska skupia się na wewnętrznym człowieku i mówi mu, co już zostało zrobione przez Chrystusa. Ci, którzy są skoncentrowani na tym, co muszą uczynić, są pod prawem. Ci zaś, którzy są skupieni na tym, co Chrystus zrobił dla nich, chodzą pod łaską.

Tak jak życie korzenia zależy od ziemi, latorośli od winnego krzewu, a ryby od morza, tak prawdziwe życie wierzącego tkwi w jedności z Chrystusem. Życie chrześcijanina jest nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe z perspektywy ludzkich możliwości. Jedyną drogą do kroczenia w zwycięstwie jest pozwolić Chrystusowi żyć przez nas.