UNIKAJ KONFLIKTÓW

Ewangelia Łukasza 12:58 – Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia przekazałby cię strażnikowi, a strażnik wtrąciłby cię do więzienia.

EWANGELIA ŁUKASZA 12:56-59

Właśnie przed chwilą Jezus mówił na temat relacji, zanim podał przypowieść o uwolnieniu się od sędziego. Ostrzeżenie jest oczywiste. Powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć konfliktów (List do Rzymian 12:18). Skutki, w przypadku braku naprawienia niezgody, są czymś więcej niż tylko fizycznym więzieniem lub karaniem.

Kłótnia może produkować duchowe i emocjonalne więzienia. List Jakuba 3:16 mówi: ,,Gdzie zazdrość i kłótnie, tam jest zamieszanie i każdy zły czyn”. Depresja, lęki, samotność, gorycz, choroby, problemy finansowe i wiele innych rzeczy może stać się więzieniem, z którego nie zostaniemy uwolnieni, dopóki się nie pogodzimy.

Słownik American Heritage stwierdza, że słowo ,,pogodzić się” oznacza: ,,ponownie nawiązać przyjaźń, rozliczyć się lub rozwiązać spór”. Kluczem do pojednania jest faktyczne rozprawienie się z wrogością, niechęcią lub nienawiścią, która spowodowała spór. Istnieją różne sposoby pojednania, które mogą być zastosowane. Na przykład, jeśli obraziliśmy kogoś przez wypowiedzenie niegrzecznego słowa, możemy przeprosić. Jeśli komuś jesteśmy winni pieniądze, możemy spłacić dług. Jeśli zrobiliśmy coś komuś, możemy dokonać niezbędnego zadośćuczynienia. Ale w każdym przypadku, pojednanie polega na skutecznym rozprawieniu się z główną przyczyną wrogości.

Wrogością między człowiekiem, a Bogiem był grzech. Bóg podjął inicjatywę, aby usunąć tę barierę za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który uczynił Boga i człowieka ponownie przyjaciółmi. Dzięki Bogu za Jego wielką miłość!