JEDNO CIAŁO

Ewangelia Mateusza 19:5 – I powiedział: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.

EWANGELIA MATEUSZA 19:3-5

Co to znaczy, że mężczyzna i kobieta stają się „jednym ciałem”? Stosunek seksualny pomiędzy mężczyzną i kobietą tworzy tę relację jednego ciała. Bez względu na to, czy mężczyzna i kobieta połączą się razem w małżeństwie, czy nie, ten fizyczny akt wciąż ich wiąże w jedno ciało.

Dlatego relacje seksualne poza małżeństwem (w trakcie małżeństwa czy przed zawarciem małżeństwa) są tak bardzo niszczące. Bez względu na to, czy taka osoba zostanie przyłapana, zajdzie w ciążę, czy kiedykolwiek skrzywdzi kogoś innego swoim grzechem, wyrządza ona samej sobie wielką szkodę. Poprzez seksualny akt nawiązuje się relacja, która czyni nas jednym z tą konkretną osobą. Nie ma czegoś takiego, jak „noc na mieście” czy „partner na jedną noc” bez konsekwencji. Alkoholizm, znęcanie się nad dziećmi, nienawiść oraz tysiące innych rzeczy, które z całą pewnością są złe, nie są podstawą do rozwodu, ale jest nim uprawianie seksu poza małżeństwem, czyli nierząd i wszeteczeństwo. To pokazuje, że podczas cielesnego aktu dzieje się coś bardzo potężnego i to jednocześnie tłumaczy, dlaczego Szatan tak bardzo wykorzystuje tę dziedzinę.

Stanie się z kimś jednym ciałem (podczas stosunku seksualnego) nie jest małżeństwem. Małżeństwo zawiera w sobie stanie się jednym ciałem, ale sięga daleko dalej. Bardzo wyraźnie to widać w Ewangelii Jana 4:17-18. Jezus powiedział kobiecie, z którą rozmawiał przy studni Jakuba, że miała ona pięciu mężów i że mężczyzna, z którym żyła w tamtej chwili, nie jest jej mężem. Jest pewne, że ta kobieta utrzymywała seksualną relację z mężczyzną, z którym żyła, ale to nie uczyniło go jej mężem. Małżeństwo angażuje więcej rzeczy, niż tylko relację seksualną. Jest ono przymierzem, zobowiązaniem pomiędzy mężczyzną i kobietą, ich wzajemnym połączeniem się ze sobą, o którym powiedział Jezus.