TO CO PODOBA SIĘ BOGU

Ewangelia Jana 8:56 – Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał, i radował się.

EWANGELIA JANA 8:53-56

Jezus w tym fragmencie odnosi się do dnia, kiedy ludzie będą usprawiedliwieni poprzez wiarę w Boga, a nie na podstawie swoich własnych uczynków. Prawda ta została objawiona Abrahamowi (List do Rzymian 4:13), uwierzył on w nią i został usprawiedliwiony przez wiarę (List do Rzymian 4:34, 9).

W Liście do Hebrajczyków 11:6 czytamy, że „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu”. Wiara Abrahama była tym, co podobało się Bogu. Pan obiecał Abrahamowi, że jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie i piasek nad brzegiem morza i Abraham uwierzył Bogu. Spodobało się to Bogu tak bardzo, że policzył to Abrahamowi za sprawiedliwość, mimo tego, że Abraham nie wypełnił jeszcze wtedy obrzędu obrzezania i nie prowadził świętego życia.

Według III Księgi Mojżeszowej 18:9, obrzydliwością było, aby mężczyzna żenił się ze swoją przyrodnią siostrą (III Księga Mojżeszowa 18:26). Sara, żona Abrahama, była jego przyrodnią siostrą (I Księga Mojżeszowa 20:12). Dlatego też małżeństwo Abrahama z Sarą nie podobało się Bogu. Abraham już wcześniej skłamał odnośnie Sary, mówiąc że nie jest jego żoną, chcąc uratować swoje życie. Był gotów, nie mając żadnych wyrzutów, aby inny człowiek popełnił cudzołóstwo z jego własną żoną. Natychmiast po tym wydarzeniu Pan poczytał wiarę Abrahama ku usprawiedliwieniu (I Księga Mojżeszowa 15:6). Abraham próbował wypełnić Bożą wolę w sposób cielesny wchodząc w relację z Hagar (I Księga Mojżeszowa 16) i wówczas powtórzył okropny grzech zaprzeczając, że Sara jest jego żoną (I Księga Mojżeszowa 20).

Każdy, kto analizuje życie Abrahama i łaskę jaką znalazł w Bożych oczach, będzie musiał przyznać, że to wiara Abrahama była tym, co podobało się Bogu. Podobnie jest i z nami dzisiaj. Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, aby podobać się Bogu, to uwierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela.