BÓG NAS LUBI

Ewangelia Marka 5:19 – Lecz Jezus mu nie pozwolił, ale powiedział: Idź do domu, do swoich, i opowiedz im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował.

EWANGELIA MARKA 5:18-20

Bóg objawia Swoją dobroć między innymi poprzez Swoje miłosierdzie. My możemy definiować miłosierdzie jako „gotowość Boga do ulżenia miernym upadłym stworzeniom”. Miłosierdzie jest często nazywane współczuciem czy kochającą łagodnością. Jest ono okazywane grzesznikowi z powodu nędzy, jaką sprowadził na niego grzech.

Boże miłosierdzie okazywane wierzącemu objawia się w tym, że Bóg zabiera nędzę konsekwencji grzechu poprzez Nowe Przymierze naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Miłosierdzie nie jest czymś, na co można sobie zasłużyć lub na co można zapracować, ale według słów apostoła Pawła: „Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według SWOJEGO MIŁOSIERDZIA zbawił nas” (List do Tytusa 3:5).

Nasz Niebiański Ojciec jest autorem, początkiem i źródłem wszelkiego miłosierdzia.

 „Miłosierdzie to miłość patrząca w dół, która wyciąga rękę, aby zaspokoić potrzebę osoby potrzebującej bez wyceniania jej zasług” (Expository Dictionary of Bible Words [EDBW]).

Kiedy byliśmy jeszcze martwi z powodu naszych grzechów, Boża wyrozumiałość pracowała na naszą korzyść. On był tolerancyjny, cierpliwy i łagodny względem nas. Bóg miał nieprzebraną ilość dobrej woli, współczucia i pragnienia pomocy względem nas. Postępował z nami łagodnie, ze współczuciem i z przebaczeniem. Bardzo chciał nam ulżyć w naszych niepokojach i dać nam uwolnienie od naszych grzechów. Dokonał tego dając nam życie w miejsce śmierci. To zbawienie zostało zabezpieczone w Chrystusie. Jesteśmy zbawieni z łaski, z Jego uprzejmości i przychylności. Wszystko to było rezultatem niezwykle wielkiej miłości Boga, którą On nas ukochał. On zawsze szuka naszego dobra i polepszenia naszej sytuacji. Bóg nas lubi.