JEST TYLKO JEDNA DROGA DO OJCA

Ewangelia Jana 14:5 – Powiedział do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę?

EWANGELIA JANA 14:5-6

Tomasz znał Jezusa. On po prostu nie zdawał sobie sprawy, że Jezus był „drogą”. Tak samo jest dzisiaj. Ludzie znają tylko urywki Bożego Słowa, ale nie uświadamiają sobie, że Boże Słowo jest ich drogą do zwycięstwa. Często ludzie wołają do Boga, aby do nich mówił, kiedy ich Biblia leży na stoliku przy ich łóżku. Bóg przemówił do nas poprzez Jego Słowo. My musimy w nie uwierzyć i przyjąć jego prawdy jako naszą drogę do zwycięstwa.

Jezus nie powiedział: „Jestem jedną z dróg, jedną z prawd i jakimś tam życiem”. On powiedział, że jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Jezusa. To oznacza, że każdy, kto mówi, że szanuje Jezusa, ale zaleca inne drogi dojścia do Boga, prawdy i życia (poza Jezusem), jest zwiedziony lub jest zwodzicielem.

Jezus zaświadczył Sam o Sobie, że jest tylko jedno dojście do zbawienia i nie pozostawił miejsca na inne. Albo On jest tym, za kogo się podawał, albo jest największym zwodzicielem wszechczasów. Jego własne słowa o Nim nie pozostawiają innej alternatywy. Tak więc wszystkie religie, które uznają Jezusa i Jego nauczanie za wspaniały przykład, ale nie wierzą, że jest On jedyną drogą do zbawienia, są fałszywe.

Słowo Boże jest duchową księgą spisaną pod przewodnictwem Ducha Świętego. Ono nie zostało spisane dla naszej głowy, ale dla najgłębszej części naszego serca. To dlatego wielu ludziom trudno zrozumieć Biblię. Próbują ją ogarnąć tylko swoim umysłem. Słowo Boże musi najpierw natchnąć nasze serce, zanim będzie mogło oświecić nasz umysł.