MAŁŻEŃSTWO JEST PRZYMIERZEM

Ewangelia Mateusza 19:9 – Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – z wyjątkiem przypadku nierządu – i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży.

EWANGELIA MATEUSZA 19:7-9

Chociaż „cudzołóstwo” określa kogoś, kto miał niedozwolony stosunek seksualny z małżonkiem kogoś innego, znaczenie tego słowa ma szerszy zakres i oznacza ono także „pogwałcić” lub „zanieczyścić”. Izrael pogwałcił, zanieczyścił swoje przymierze z Bogiem. Jeremiasz powiedział, że Juda „zbezcześciła ziemię i cudzołożyła” (Księga Jeremiasza 3:9).

Cudzołóstwo w odniesieniu do małżeństwa odzwierciedla także pogwałcenie „przymierza towarzyszy”. Seks pozamałżeński jest cudzołóstwem, ponieważ pogwałca, zanieczyszcza przymierze małżeńskie poprzez wpuszczenie do relacji małżeńskiej osób trzecich. „I będą dwoje jednym ciałem” (List do Efezjan 5:31).

Rozwód także oszukuje, zanieczyszcza małżeństwo, ponieważ burzy, odmawia rozwiedzionym stronom prawa do bycia wiernym zawartemu przez siebie „przymierzu towarzyszy”. Zawsze, kiedy ktoś rozwodzi się ze swoim współmałżonkiem (za wyjątkiem nierządu, cudzołóstwa) i poślubia kogoś innego, winny jest cudzołóstwa. Zanieczyścił i zniszczył relację, którą Bóg zamierzył, aby była trwała i czysta.

Dlaczego więc jest klauzula „za wyjątkiem nierządu”? Jezus nie mówi, że kiedy pojawia się nierząd, musimy się rozwieść, ale raczej mówi, że kiedy w sytuację zaangażowany jest nierząd, jest to jedyny przypadek, w którym osoba rozwodząca się nie jest winna cudzołóstwa. Jest tak, ponieważ partner, który nawiązał relację pozamałżeńską, już zanieczyścił przysięgę małżeńską. Bożym pierwotnym planem dla małżeństwa było to, aby było ono święte, cenne, czyste i trwałe. Przymierze małżeńskie prezentuje ostateczne, nieodwracalne zobowiązanie, w którym mężczyzna i kobieta wyrzekają się prawda do życia dla samego siebie i stają się „współdziedzicami łaski życia” (1 List Piotra 3:7).