WIARA I ZAUFANIE

Ewangelia Mateusza 9:18 – Gdy to do nich mówił, pewien przełożony synagogi przyszedł, oddał mu pokłon i powiedział: Moja córka dopiero co umarła, ale przyjdź i połóż na nią rękę, a ożyje.

EWANGELIA MATEUSZA 9:18-19

Jezus mógł po prostu uzdrowić tę dziewczynkę poprzez wypowiedzenie słowa, ale On zrobił to, o co został poproszony. To obrazuje, jak Pan usługuje nam według naszej wiary. Jezus usłużył mu na poziomie, na którym była jego wiara i nie zgromił go za jego małą wiarę.

Jest wiara ludzka, która jest ograniczona do wierzenia tylko w to, co możemy dostrzec przez nasze pięć zmysłów. Ale nadnaturalny, Boży rodzaj wiary idzie poza to, co możemy widzieć, smakować, słyszeć, wąchać i czuć. Boży rodzaj wiary nazywa rzeczy, których nie ma, tak jakby już były.

Ćwiczymy wiarę prawie codziennie w takich kwestiach jak siadanie na krześle i prowadzenie samochodu. Ale nasza wiara nie jest większa niż przedmiot, w którym została złożona. Gdybym miał usiąść na krześle zrobionym z tektury, wylądowałbym na ziemi. Niezależnie od tego, ile wiary bym miał, moja wiara nie wypaliłaby, ponieważ obiekt mojej wiary był wadliwy. List do Hebrajczyków 12:2 mówi nam, że mamy „patrzeć na Jezusa, autora i dokończyciela naszej wiary”. Musimy przenieść naszą wiarę z ludzkiej, polegającej na sobie i niezależnej, do polegającej na, przylegającej do, i ufającej Jezusowi Chrystusowi we wszystkich dziedzinach naszego życia. Wiara w najprostszej definicji oznacza ufać, polegać i być zależnym od źródła kogoś innego. Boże Słowo mówi, że obiekt naszej wiary, Jezus Chrystus, nie może zawieść albo nas rozczarować.

Miłość tworzy wiarę, albo sprawia, że wiara działa. Naturalnie ufamy tym, o których wiemy, że naprawdę nas kochają. Objawienie Bożej bezwarunkowej miłości do nas sprawi, że wiara po prostu naturalnie będzie w nas obfita. Czy zmagasz się z wiarą? Masz braki w zrozumieniu, jak bardzo Bóg cię kocha? Pozwól Bogu, aby dziś objawił ci Swoją miłość.