BÓG DZIAŁA W PROSTYCH RZECZACH

Ewangelia Jana 14:7 – Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie, i widzieliście go.

EWANGELIA JANA 14:7

Znać Jezusa oznacza znać Ojca. Jest tak nie tylko dlatego, że Jezus robił dokładnie to, co widział, że Jego Ojciec robi, ale również dlatego, że Jezus był Bogiem w ciele.

Uczniowie nie zdawali sobie sprawy, że widząc Jezusa widzieli Boga. Spodziewali się czegoś więcej. Często przeoczamy działanie Boga w naszym życiu i okolicznościach, ponieważ wypatrujemy czegoś zdumiewającego. Pomimo tego, że prawdą jest, że Bóg jest zupełnie niesamowity, zazwyczaj nie wybiera On, żeby się objawiać w taki właśnie sposób.

Bóg przemówił do Eliasza nie w ogniu, w wietrze czy w trzęsieniu ziemi, ale cichym, łagodnym głosem. Jezus nie przyszedł na ten świat w spektakularny sposób (według ludzkich standardów), ale urodził się ubogim rodzicom w stajni. W Księdze Izajasza 53:2 czytamy, że Jezus miał taką posturę i urodę, że wzięlibyśmy Go za najzwyczajniejszego człowieka.

Paweł objawił w 1 Liście do Koryntian 1:27-29, że Bóg wybrał, aby tak to zrobić, żeby żadne ciało nie mogło się chlubić w Jego obecności. Pan chce, abyśmy skupiali się na Nim przez wiarę i nie koncentrowali się na fizycznych rzeczach, których On używa. W Starym Testamencie, kiedy Pan używał widzialnych narzędzi, aby wyzwolić Swoją moc, Izraelici robili sobie z nich później bożki.

Uczniowie patrząc na Jezusa nie uświadamiali sobie, że widzą Boga. Bóg jest zawsze zaangażowany w nasze codzienne życie, ale my Go nie zauważamy (tak samo jak uczniowie), ponieważ zaślepiają nas nasze cielesne umysły. Głównym powodem, dla którego Bóg wybrał tych, którzy według światowych standardów są niczym, jest to, że nikt inny nie będzie mógł sobie przypisać zasług za dokonanie tych wielkich rzeczy.