PRZYJMIJ DAR ZBAWIENIA

Ewangelia Marka 10:21 – Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną.

EWANGELIA MARKA 10:21-27

Zauważ, że w tym wersecie jest konkretna wzmianka o tym, że Jezus kochał tego bogatego młodzieńca. Zostało to napisane już po tym, jak ten młody mężczyzna powiedział, że nie złamał żadnego z Bożych przykazań, co było nieprawdą. Jezus mu pokazał, że złamał pierwsze przykazanie, w którym jest napisane: „Nie będziesz miał innych bogów przede mną” (Księga Wyjścia 20:3) oraz dziesiąte przykazanie, które zaczyna się od słów: „Nie będziesz pożądał” (Księga Wyjścia 20:17). Zamiarem Jezusa w udzieleniu tak trudnej odpowiedzi – „sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim” – nie było skrzywdzenie tego młodzieńca. To zostało powiedziane z serca pełnego miłości dla jego własnego dobra. Pieniądze tego mężczyzny stały się jego bogiem i musiałyby zostać najpierw zdetronizowane, zanim Jezus mógłby stać się jego Panem.

Temu młodzieńcowi brakowało wiary w Jezusa jako jego Zbawiciela. Ten młody bogacz polegał na własnej dobroci, a nie na zbawieniu, które Jezus zaoferował jako dar. Dziś miliony ludzi popełniają tę samą pomyłkę. Polegają na sobie, zamiast na Bogu.

Jezus przyszedł zbawić tylko grzeszników. Dopóki dana osoba nie uzna, że jest grzesznikiem, nie może być zbawiona. A ponieważ cały świat jest winny przed Bogiem, Bóg zapewnił jedną drogę zbawienia dla wszystkich. Tak samo, jak wszyscy są winni, wszyscy zostali usprawiedliwieni za darmo przez Bożą łaskę.

To nie oznacza, że wszyscy są zbawieni. Jezus (z łaski) stał się ofiarą za grzechy każdego, ale sama łaska nie zbawia.

Musimy uwierzyć w to, co Bóg nam zapewnił z łaski. Chociaż cena za grzechy całego świata została zapłacona, tylko ci, którzy ją przyjmą przez wiarę, będą czerpać korzyści ze zbawienia, które oferuje Jezus.