SPRAWIANIE, ŻE WIARA DZIAŁA

Ewangelia Łukasza 8:46 – Jezus jednak powiedział: Ktoś mnie dotknął, bo poczułem, że moc wyszła ze mnie.

EWANGELIA ŁUKASZA 8:43-48

Czy to możliwe, że Jezus – który był Bogiem objawionym w ciele, a więc także wszechwiedzącym – naprawdę nie wiedział, kto Go dotknął? Tak! Pomimo tego, że Jezus w duchu był Bogiem, przyjął na Siebie fizyczne ciało, a wraz z nim jego ograniczenia. Jezus czerpał Swoje boskie zdolności poprzez dary Ducha Świętego i my także możemy to robić (Ewangelia Jana 14:12; 1 List do Koryntian 12:7). Przed zmartwychwstaniem Jezus funkcjonował jako człowiek (bez grzechu) i wszystko przyjmował od Swojego Ojca przez wiarę. Ewangelia Łukasza 8:47 robi wzmiankę, że kobieta „widząc, że się nie ukryje…”. Ewidentnie Jezus otrzymał od Ducha Świętego słowo wiedzy i wypatrzył tę kobietę. Ale to się stało dopiero po tym, jak odczuł, że moc z Niego uszła i dokonała uzdrowienia. Kobieta została uzdrowiona poprzez prawo wiary, zanim Jezus ją zauważył.

Prawo dotyczące elektryczności było obecne na ziemi już od stworzenia. Człowiek obserwował je widząc pioruny i elektryczność statyczną, ale dopiero kiedy ktoś uwierzył, że istnieją prawa dotyczące funkcjonowania elektryczności, nastąpił rozwój i zaczęto ją używać. Tak samo ty nie zaprzeczasz istnieniu wiary, ale twoja wiara zacznie działać dopiero wtedy, kiedy zaczniesz rozumieć, że istnieją prawa zarządzające wiarą i zaczniesz się ich uczyć.