KTO JEST ZBAWIONY?

Ewangelia Łukasza 13:2324: I ktoś go zapytał: Panie, czy mało jest tych, którzy będą zbawieni? On zaś im odpowiedział: Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli.

EWANGELIA ŁUKASZA 13:22-27

Jezus powiedział, że wielu będzie chciało wejść do zbawienia, a nie będzie w stanie. Istnieje wiele powodów dlaczego tak będzie, ale pewne jest, że będzie tak nie dlatego, że Bóg komuś odmówił zbawienia. ,,Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom” (List do Tytusa 2:11), a Bóg „nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania” (2 List Piotra 3:9).

W uzyskanie zbawienia jest zaangażowany wysiłek. Jednak wysiłek ten nie jest w celu zdobycia zbawienia. Zbawienie jest darem (List do Rzymian 5:15), ale mamy walczyć w dobrym boju wiary (1 List Tymoteusza 6:12). Wiara w dobroć Jezusa jest tym, co nas ratuje nie wiara w nasze własne dobro a Szatan ciągle stara się zniszczyć naszą wiarę. Musimy usilnie walczyć o wiarę. Prawdziwe zbawienie jest nie tylko zgodą umysłową, ale prawdziwym zaangażowaniem, odczuwalnym sercem.

Wielu ludzi dzisiaj myśli, że chodzenie do kościoła i obcowanie z chrześcijanami zapewni im zbawienie. Niektórzy ludzie uważają, że są chrześcijanami, ponieważ ich rodzice nimi byli. Ale zbawienie to posiadanie osobistej relacji z Panem. Nie można dostąpić zbawienia poprzez naturalny proces narodzin ,,Musisz się na nowo narodzić”.

Możemy być pewni, że wszyscy, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, będą nasyceni (Ewangelia Mateusza 5: 6). ,,Ktokolwiek wzywać będzie imienia Pańskiego, zbawiony będzie”.