EWANGELIA JEST MOCĄ BOGA

Ewangelia Mateusza 9:38 – Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo.

EWANGELIA MATEUSZA 9:35-38; EWANGELIA MARKA 13:53-58; EWANGELIA ŁUKASZA 6:1-6

Ludzie rodzą się na nowo poprzez moc Słowa Bożego, a nie poprzez modlitwę. Modlitwa jest bardzo ważna, ale nie jest ona zamiennikiem Ewangelii.

Wielu ludzi prosi Boga o zbawienie kogoś i nie rozumie, dlaczego nic się jeszcze nie wydarzyło. Nie musimy prosić Pana, aby kogoś zbawił. On nie chce, aby ktokolwiek zginął. On już dał zaopatrzenie na zbawienie każdego.

O co więc mamy się modlić, aby ktoś przyszedł do Pana? Jezus powiedział, żebyśmy się modlili, aby Pan posłał robotników na drogę takich ludzi. Oni muszą usłyszeć Słowo Boże. Powinniśmy także związać wpływ boga tego świata (Szatana), który próbuje ich zaślepić na duchową prawdę (2 List do Koryntian 4:4).

Bóg jest bardziej zmotywowany do tego, aby zbawić naszych bliskich niż my. Nie musimy Go o to błagać, ale musimy stać się Jego kanałem, aby mógł przez nas dotrzeć do takiej osoby. Dokonujemy tego przez dzielenie się z nimi dobrą wiadomością (Ewangelią) oraz/lub modląc się, aby na ich drodze stanęli inni, którzy także to zrobią.

Ewangelia jest mocą Boga, która uwalnia w naszym życiu skutki zbawienia (List do Rzymian 1:16). Jeśli ktoś potrzebuje uzdrowienia, znajdzie je w Ewangelii. Jeśli potrzebne jest uwolnienie, znajduje się ono w Ewangelii. Dobrobyt, wysłuchana modlitwa, radość, pokój, miłość – to wszystko przychodzi przez zrozumienie Ewangelii i wiarę w nią.

Ewangelia to dobra wiadomość polegająca na tym, że chociaż jako ludzkość jesteśmy grzesznikami godnymi Bożego gniewu, Bóg, z miłości, posłał Swojego Syna, aby w zamian za nas poniósł naszą karę, abyśmy my mogli stać się zupełnie prawi w Jego oczach. To jest w pełni oparte o naszą wiarę w skończone dzieło Chrystusa, a nie o nasze uczynki. To dopiero DOBRA WIADOMOŚĆ!