BOŻY SMUTEK PROWADZI DO OPAMIĘTANIA

Ewangelia Marka 6:12 – Wtedy wyszli i głosili, że ludzie powinni pokutować.

EWANGELIA MARKA 6:7-12

 „Pokutować” pochodzi od greckiego słowa „metanoeo” i dosłownie oznacza „inny umysł”. Opamiętanie się, pokuta, to konieczna część zbawienia. Pokuta, opamiętanie się, może nieść z sobą Boży smutek, ale smutek nie zawsze niesie z sobą pokutę, opamiętanie się.

„Opamiętanie się” to po prostu zmiana myślenia, któremu towarzyszą czyny. Istnieje Boży i bezbożny rodzaj smutku. Boży smutek prowadzi do opamiętania. Bezbożny smutek, czy też smutek tego świata, po prostu zabija.

Nasza kultura odrzuciła wszelkie „negatywne” emocje. Ale to Bóg dał nam zdolność do odczuwania tych negatywnych emocji i można ich używać w prawidłowy sposób. W Księdze Kaznodziei Salomona 7:3 czytamy: „Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze”. Ludzie powinni czuć się źle z powodu grzechu. Powinniśmy się smucić z powodu naszych upadków. Jednakże taki smutek powinien prowadzić do opamiętania. Później, kiedy zostaje przyjęte przebaczenie, nasz smutek powinien być zrzucony na Pana (Księga Izajasza 53:4).

Słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów w noc poprzedzającą Jego ukrzyżowanie wywołały u nich smutek (Ewangelia Mateusza 26:21-22; Ewangelia Jana 16:6). Gdyby pozwolili, aby ten smutek poprowadził ich do opamiętania, nie wyparliby się Pana. Smutek, który przyszedł na Piotra po tym, jak zaparł się Jezusa, zmienił go i z pewnością nigdy później nie żałował łez, które wtedy wypłakał.

Smutek, którego doświadczają ci, którzy nie zwracają się do Boga, przynosi tylko śmierć. Ludzie opłakują swoją sytuację, ponieważ nie zwracają się do Boga (a to jest właśnie pokuta). Chrześcijanie powinni odczuwać smutek tylko do chwili opamiętania. Po przyjściu pokuty, musimy przyjąć przebaczenie i oczyszczenie, które już należą do nas poprzez Chrystusa. Boży smutek, który skutkuje opamiętaniem, sprawia, że już nie żałujemy. Pozytywna zmiana, do której doprowadził nas smutek, zmienia naszą postawę względem rzeczy, które wywołał w nas smutek. Niech poprzez Jezusa to, co negatywne w twoim życiu, stanie się pozytywne.