SPODZIEWAJ SIĘ PRZEŚLADOWANIA

Ewangelia Jana 15:19 – Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi.

EWANGELIA JANA 15:19

Nie powinniśmy uważać, że bycie prześladowanym to coś dziwnego. „Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani” (2 List do Tymoteusza 3:12). W zasadzie możemy się cieszyć, ponieważ jesteśmy prześladowani ze względu na Jezusa i Pan będzie z nami podczas prześladowania. Kiedy przed Nim staniemy, otrzymamy więcej niż hojną nagrodę.

Prześladowanie jest wskazówką, że ci, którzy prześladują, są przekonywani.

Uświadamiają sobie, że nie żyją według tego, co pokazują twoje słowa lub czyny i broniąc sami siebie atakują ciebie, którego postrzegają jako źródło tego przekonywania. Jeśli to rozumiesz, prześladowanie staje się lżejsze do zniesienia.

Ci ludzie nie są ot tak na ciebie źli; oni są przekonywani. Kiedy Ewangelia jest prezentowana w mocy Ducha Świętego, zawsze będzie temu towarzyszyło przebudzenie lub zamieszki, ale nigdy zobojętnienie.

Szatan będzie próbował nas przekonać w czasie prześladowania, że cała niezgoda to nasza wina. Jeśli to mu się uda, my się wycofamy i jego naśladowcy będą wolni od przekonywania. Jezus nieustanne przechodził przez odrzucenie i prześladowanie, a przecież wiemy, że problem nie znajdował się w Nim, ale w tych, którzy Go odrzucili.

Jezus pokazuje bardzo wyraźnie, że prześladowanie jest nieuniknioną częścią pobożnego życia i robi to po to, abyśmy nie stali się ofiarami własnego myślenia i samopotępienia, kiedy odrzucenie nadejdzie. Jeśli nasz bezgrzeszny Zbawiciel był odrzucony, to z pewnością my także będziemy. Nie czuj się winny ani potępiony, kiedy nadejdzie prześladowanie. Słowo Boże odziera ludzi z masek, za którymi kryją swoje grzechy, czego skutkiem jest prześladowanie.