SŁUCHANIE BOŻEGO GŁOSU

Ewangelia Jana 10:2-3: Lecz kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je.

EWANGELIA JANA 10:1-21

Werset ten obiecuje wszystkim, którzy są Bożymi owcami to, iż nie tylko są w stanie, ale także już słyszą Boży głos. Doświadczenie wielu nowo narodzonych osób pokazuje, że wątpią one w prawdziwość tego stwierdzenia. Wierzący często kwestionują swoją zdolność do słyszenia Bożego głosu. Jednak to Boże Słowo jest prawdą, a nie nasze doświadczenie. Zgodność między tym, co mówi ten werset, a naszym doświadczeniem polega na tym, że to nasz narodzony na nowo duch słyszy Boży głos. Pomimo tego, że Bóg przemawiał i nadal czasami mówi słyszalnym głosem, bardzo niewiele osób ma tego rodzaju doświadczenia. Bóg mówi do naszego wewnętrznego człowieka (ducha) i właśnie ta część nas słyszy Go. Problem pojawia się wówczas, kiedy nie jesteśmy wrażliwi lub poddani prowadzeniu Ducha, lecz chodzimy w próżności swojego umysłu. Biblia nazywa taki stan chodzeniem w ciele, a nie w Duchu (List do Galacjan 5:1618).

Człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Nasz duch jest teraz doskonały w takim samym stopniu, w jakim będzie doskonały w niebie. Jeśli zmienimy swoje myślenie i będziemy wierzyć temu, co mówi Bóg w Swoim Słowie odnośnie tego kim jesteśmy i tego, co posiadamy, wówczas zgodność między naszym duchem a duszą będzie stanowić większość. Wtedy właśnie nasze ciało doświadczy Bożego życia, które zostało złożone w naszym duchu.

Modlitwa, czytanie Biblii, posty oraz wspólne zgromadzenia są potrzebne do przekierowania uwagi naszego umysłu od tego świata do głosu naszego Pasterza, który nieustannie komunikuje się z naszym duchem. Jeśli nie będziemy odnawiać naszego myślenia, możemy przeżyć całe życie i nie doświadczyć obfitego życia, jakie zapewnił dla nas Jezus. Słuchaj, a usłyszysz dzisiaj Jego głos przemawiający poprzez Jego Słowo.