O PRZEŚLADOWANIU

Ewangelia Mateusza 10:23 – A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy.

EWANGELIA MATEUSZA 10:16-26

Prześladowanie jest nieuniknioną częścią życia chrześcijanina. Prześladowanie pochodzi od Szatana i jest tak zaprojektowane, aby przez odwrócenie oczu od Jezusa wykorzenić Słowo Boże z naszego życia. Nie powinniśmy myśleć, że bycie prześladowanym jest czymś dziwnym. „Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani” (2 List do Tymoteusza 3:12). W zasadzie możemy się radować, ponieważ jesteśmy prześladowani z powodu Jezusa, wiedząc o tym, że Pan będzie z nami pośród prześladowania i że otrzymamy nagrodę, która jest bardziej niż obfita, kiedy przed Nim staniemy (List do Hebrajczyków 11:26).

Prześladowanie jest znakiem, że ci, którzy prześladują, są przekonywani. Uświadamiają sobie, że nie żyją według tego, o czym świadczą twoje słowa lub czyny, więc broniąc swoje ego, atakują tych, którzy według nich są źródłem tego przekonywania. Kiedy to rozumiemy, prześladowanie może być o wiele łatwiejsze do zniesienia. Prześladowcy nie są na ciebie źli; oni są przekonani o swoim grzechu. Kiedy Ewangelia jest przedstawiana w mocy Ducha Świętego, zawsze towarzyszyć temu będzie albo przebudzenie, albo rozruchy, ale nigdy zobojętnienie.

Jest wiele form prześladowania. Grożenie twojemu życiu z powodu twojej wiary w Jezusa to jeden ze sposobów, w jaki możesz być prześladowany, ale nie jest to najbardziej niszczący sposób. Historia pokazuje, że Kościół zawsze rozkwitał pod prześladowaniem wzrastając liczebnie w zapaleńców. Podczas natężonego, grożącego życiu prześladowania ludzie ustawiają priorytety na właściwym miejscu i Pan obejmuje należne Mu miejsce w ich życiu. To zawsze wychodzi nam na dobre, bez względu na to, jak mogą wyglądać nasze zewnętrzne okoliczności. Pamiętaj, że to nie ty jesteś prześladowany, ale raczej Chrystus w tobie.