PRZYJMIJ DUCHA ŚWIĘTEGO

Ewangelia Jana 16:7 – Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was.

EWANGELIA JANA 16:7

Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako „pożyteczniej”, oznacza „mieć przewagę; korzystne”.

Jak jakakolwiek sytuacja może mieć większą przewagę lub może być korzystniejsza od posiadania przy sobie fizycznego Jezusa?

Kiedy Jezus chodził po tej ziemi w Swoim fizycznym ciele, był poddany wielu fizycznym ograniczeniom. Na przykład, nie mógł być zawsze z każdym ze Swoich uczniów w tym samym czasie. Mógł tego dokonać poprzez posługę Ducha Świętego. Zamiast tylko jednego Chrystusa, Szatan miał na głowie stu dwudziestu „małych Chrystusów” (to dosłowne znaczenie słowa „chrześcijanin”), którzy wyszli z górnej izby w dniu Zielonych Świąt.

Jezus uczył Swoich uczniów tak, jak nikt inny nigdy nie nauczał, ale niewiele oni rozumieli, ponieważ nie byli narodzeni na nowo. Jednak kiedy przyszedł Duch Święty, poprowadził ich On we wszelką prawdę. a nawet pokazał im przyszłe rzeczy.

Lista korzyści wynikających z posiadania Ducha Świętego w nas w porównaniu z posiadaniem Jezusa w fizycznym ciele przy nas ciągnie się i ciągnie. Wszystkie korzyści mogą być podsumowane tym, że moc Jezus jest teraz zupełna (Ewangelia Mateusza 28:18) i nie jest ograniczona do jednego fizycznego ciała.

Nie ma kogoś takiego, jak zwycięski chrześcijanin żyjący z chwili w chwilę, z godziny na godzinę, z dnia na dzień, bez polegania na Duchu Bożym. Chrześcijańskie życie nie tylko jest trudne, ale jest wręcz niemożliwe bez mocy Samego Boga.