ZNAĆ BOŻY PLAN

Ewangelia Jana 1:23 – Odpowiedział: Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz.

EWANGELIA JANA 1:19-36

Jan wiedział kim jest i do czego został powołany. To był jeden z kluczy do jego sukcesu.

W przeciwieństwie do nas Jan nie miał narastającego kryzysu tożsamości. On znał Boży plan i cel dla swego życia od początku i całe swoje życie spędził przygotowując się do tego.

Bóg z pewnością ma dla ciebie plan, tak jak miał dla Jana Chrzciciela. Żeby osiągnąć sukces w życiu, musisz odnaleźć Boży plan dla ciebie i potem oddać się temu, by go wypełnić.

Nie wystarczy po prostu „robić swoje” i wtedy prosić Boga, by to błogosławił. Od chwili, kiedy wiesz, że wypełniasz Bożą wolę, nie musisz wcale prosić o Boże błogosławieństwo. Boża wola jest już pobłogosławiona.

Pan stworzył cię mając w zamyśle określony cel. Twoje talenty i umiejętności zostały ci dane, żeby wypełnić Jego zamiar. Chociaż możesz odnieść ograniczony sukces używając ich dla własnego użytku, nigdy nie odnajdziesz prawdziwego potencjału, aż zostaną ukierunkowane przez i dla Pana.