PRZEZWYCIĘŻANIE UCISKU

Ewangelia Jana 16:33 – To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale bądźcie dobrej myśli, ja zwyciężyłem świat (KJV).

EWANGELIA JANA 16:33

Jezus powiedział, że będziemy mieć ucisk. Nie powiedział, że to On będzie sprowadzał ucisk ani nie określił, czym ten ucisk będzie, ale powiedział, że ucisk przyjdzie. Później powiedział coś zadziwiającego – że mamy być dobrej myśli w czasie ucisku.

Ucisk istnieje, ponieważ toczy się walka pomiędzy Bożym Królestwem a królestwem diabła. Kiedy postępujemy w wierze, Bóg jest w stanie udzielić nam takiego zwycięstwa, że po walce mamy się o wiele lepiej, niż przed walką. To przypomina wojsko idące na wojnę. Jeśli armia wygra, zagarnie łupy, ale jeśli przyjaźnie przyjmie wroga, spodziewając się, że otrzyma od niego łupy, zamiast błogosławieństwa zostanie wybita. Najpierw musisz walczyć oraz wygrać wojnę – i wtedy dopiero łupy będą do zagarnięcia. Wróg nie przychodzi po to, aby być błogosławieństwem, ale błogosławieństwo może być „zagarnięte z wroga”, jeśli zwyciężymy.

Tak samo uciski i przeciwności nie są błogosławieństwem od Boga. To są ataki wroga, których zamiarem jest wykraść Słowo Boże z naszego życia. Żaden człowiek nie powinien mówić, że pokusa przychodzi od Boga, ponieważ Bóg nikogo nie kusi (List Jakuba 1:13).

Gdyby problemy nas udoskonalały, to większość chrześcijan byłaby doskonała już dawno temu, a ci, którzy doświadczyli najwięcej problemów byliby najwspanialszymi chrześcijanami. Jednakże tak nie jest. Boże Słowo zostało nam dane, aby nas udoskonalać i w pełni wyposażyć do wszelkiego dobrego dzieła (2 List do Tymoteusza 3:17). Boże Słowo nie potrzebuje suplementów w postaci problemów, aby mogło wykonać swoje dzieło.