ROZSTRZYGANIE NASZYCH WĄTPLIWOŚCI

Ewangelia Jana 1:46 – I zapytał go Natanael: Czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Filip mu odpowiedział: Chodź i zobacz!

EWANGELIA JANA 1:43-51

Natanael cierpiał na sceptycyzm, który jest dzisiaj przypadłością wielu ludzi.

Jednak na jego korzyść przemawia to, że przyszedł do Pana i dał Mu szansę, aby udowodnił mu, Kim był.

Możemy tylko spekulować, co Natanael robił, kiedy Jezus widział go pod tym drzewem figowym (Ewangelia Jana 1:50), ale jasne jest, że to było coś, co bez wątpienia udowodniło, że Jezus jest Chrystusem.

Jezus nie zgromił Natanaela za jego wątpliwości, ale usunął je. Pan ma odpowiedź na każda wątpliwość, jaką mamy. Potrzebujemy być przed Panem bez jakiegokolwiek podstępu, tak jak Natanael (Ewangelia Jana 1:47), i przyjść do Niego, kiedy jesteśmy dręczeni przez zwątpienia, zamiast uciekać przed Nim albo unikać Go.

Jezus zna nasze ograniczenia. On pamięta, że jesteśmy prochem (Psalm 103:14). To nie jest grzech, kiedy wątpimy, ale staje się grzechem, kiedy ukrywamy te zwątpienia. Powinniśmy zrobić to, co zrobił Natanael – przynieść nasze zwątpienia do Pana. Pozwólmy Mu rozprawić się z nimi.