ZRÓB, CO ON MÓWI

Ewangelia Jana 2:5 – Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, co wam powie.

EWANGELIA JANA 2:1-11

Maria znała Jezusa lepiej niż ktokolwiek inny. Biblia nie dostarcza żadnych szczegółów o dzieciństwie Jezusa poza Jego podróżą do Jerozolimy w wieku dwunastu lat, ale z pewnością Maria wiedziała, że Jezus nie był przeciętną osobą. Jej prośba skierowana do Jezusa, by zapewnił gościom więcej wina, objawia jej wiarę w to, że może On uczynić więcej niż inni.

Poinstruowała sługi: „Zróbcie wszystko, co wam powie”. To pokazuje, że nie tylko wiedziała, że Jezus może czynić cuda, ale wiedziała, że sposób Jego działania nie zawsze jest konwencjonalny. Faktycznie, Jezus kazał sługom napełnić stągwie wodą, zaczerpnąć i podać staroście weselnemu.

To przeczy logice! Każdy z nich wiedział, że goście chcą więcej wina, a nie wody. Jednak ci słudzy, na polecenie Marii, uczynili dokładnie to, co Jezus im powiedział i efekty były cudowne. Ten cud nie miałby miejsca, gdyby słudzy nie zrobili tego, co wydawało się im być głupie.

Drogi Pana nie są naszymi drogami, a Jego myśli nie są naszymi myślami (Księga Izajasza 55:8). By zobaczyć Jego cudowną moc w naszym życiu, musimy uczynić „wszystko”, co On nam powie, niezależnie od tego, jak nierozsądne to się wydaje. Głupstwo Boga jest mądrzejsze niż mądrość ludzka i słabość Boga jest silniejsza niż ludzie (1 List do Koryntian 1:25). Dziś zrób wszystko, cokolwiek On ci powie!