Wsparcie jednorazowe.

Czy pamiętasz moment, w którym po raz pierwszy usłyszałeś nauczanie Andrew Wommacka? Czy przypominasz sobie, w jaki sposób przesłanie o Bożej miłości i łasce zmieniło twoje życie i twoją relację z Bogiem? Jeśli zareagowałeś podobnie jak my, szukałeś kolejnych nauczań Andrew, które odkryły przed tobą prawdę Ewangelii, a ta prawda zmieniła twoje dotychczasowe myślenie na temat Boga i pozwoliła poczuć radość z relacji z Nim.

Naszym celem jest, aby udostępnić jak największą ilość nauczań Andrew Wommacka w języku polskim. Wierzymy, że przesłanie miłości, dobroci i łaski Boga, które głosi Andrew, zmienia ludzi i ich życie oraz prowadzi do osobistego spotkania z Panem.

Jesteśmy wdzięczni, że chcesz nam pomóc poprzez swoje jednorazowe wsparcie. Przyczynisz się w ten sposób do udostępnienia nauczań Andrew w języku polskim.
Wierzymy, że Bóg będzie Ci błogosławił!

Nasze konto:

Właścicielem konta jest Centrum Chrześcijańskie „Życie sozo” ul. Gdańska 80, Łódź

  • Andrew Wommack Ministries Polska:
    mBank 24 1140 2004 0000 3402 7611 0720