012 -Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, że żyjemy w negatywnym świecie, to nie uważałeś. Nieustannie posługuję ludziom, którzy są zniechęceni nie z powodu problemów osobistych, lecz po prostu z powodu negatywnych rzeczy, które dzieją się na świecie. Rzadko zdają sobie sprawę z wpływu, jaki wywiera na nich ich otoczenie i inni ludzie.

Jezus z pewnością rozumiał moc negatywnego otoczenia. Wskrzeszając ludzi z martwych zawsze szukał odosobnienia. Usuwał wszystkich niewierzących wiedząc, że ich niewiara może wpłynąć na rezultaty. W szóstym rozdziale Ewangelii Marka czytamy, że nawet Jezus nie mógł dokonać wielkich rzeczy w swoim rodzinnym mieście z powodu niewiary jego mieszkańców. Jezus zawsze działał w wierze.

Jak zatem pozostać pozytywnym w negatywnym świecie? Pozwól, że zacznę od tych trzech wersetów z Księgi Jozuego:

Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.

Księga Jozuego 1:5-7

W tym fragmencie Pan mówił do Jozuego (który został następcą Mojżesza): „Mojżesz umarł. Teraz twoja kolej”. Było to nie lada wyzwaniem. Następnie powiedział mu, by był mocny i odważny oraz by się nie bał ani nie lękał. Te siły są sobie przeciwstawne. Jeśli się boisz i lękasz, to nie jesteś mocny i pełen odwagi. One wzajemnie się neutralizują. Musisz zatem zrobić dwie rzeczy, a dwóm innym się przeciwstawić.

„Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą.” –podkreślając ten fakt, Bóg obiecywał Jozuemu, że jeśli ten będzie mocny i odważny, nic nie stanie na przeszkodzie, by Boża wola wypełniła się w jego życiu.

Pan nie robi dla ciebie rzeczy automatycznie – On przepływa przez ciebie i jeśli się zniechęcisz lub wystraszysz, zatrzymasz ten proces.

W Liście do Efezjan 3:20 jest napisane:

Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy.

Wyrażenie „według” oznacza „proporcjonalnie do” lub „do takiego stopnia”, w jakim ta moc w nas działa. Bóg przepływa przez nas. Jeśli się zniechęcimy, zatrzymamy przepływ Bożej mocy.

Oto kolejny przykład: w 1 Księdze Samuela czytamy historię o okropnej sytuacji, w której znalazł się Dawid. Jego teść, Saul, próbował go zabić. Przez trzynaście lat codziennie był prześladowany i musiał ratować swoje życie. A teraz, cały jego dobytek został spalony, jego żony oraz żony i dzieci jego ludzi zostały porwane, a jego właśni towarzysze chcieli go ukamienować. To nie jest wspaniałe otoczenie!

Jednak 1 Księga Samuela 30:6 mówi:

Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek; lecz Dawid zachęcił się w Panu, swoim Bogu.

Sprawy miały się niewesoło. Dawid znalazł się w sytuacji, gdzie wszystko w sferze naturalnej mówiło: „bądź zniechęcony, bój się”, ale on zachęcał się w Panu. Czy wiesz, jak to robił? Wziął Słowo i zaczął się zachęcać; kwestią kilku godzin było spełnienie się obietnicy, którą dał mu Bóg i został królem. Gdyby się poddał w tym ostatnim momencie, przegrałby.

Bracia i siostry, widuję dziś mnóstwo ludzi, którzy walczą przez jakiś czas, a później rezygnują. Jakby istniała granica tego, jak długo będą wierzyć Bogu. Możesz sobie myśleć: „Cóż, jak długo powinienem walczyć?”. Odpowiedź jest prosta: walczysz, aż to zadziała, do momentu, kiedy będziesz zachęcony. Po prostu nigdy się nie poddajesz.

Jeśli powiesz: „Tu jest granica. Dojdę tylko do tego miejsca”, to mogę ci zagwarantować, że szatan jest na tyle bystry, by się domyślić, gdzie leży ta granica i sprawić, byś jej nie przekroczył. Lecz kiedy powiesz: „Nie zrezygnuję, nigdy. Nigdy się nie poddam!”, to będzie to miało ogromne znaczenie w kwestii rezultatów, które osiągniesz. Właśnie to Bóg mówił Jozuemu: „Bądź mocny i mężny, bez względu na wszystko”.

Musisz zdać sobie sprawę z tego, że szatan używa złych i negatywnych rzeczy tego świata, by cię zniechęcić, nawet jeśli nie dotykają cię one bezpośrednio. Możesz zniechęcić się śledząc politykę, czytając gazetę czy słuchając wiadomości. Jeśli się temu nie oprzesz, to spowoduje, że się zniechęcisz i wystraszysz, a co najgorsze, twoja miłość do Boga oziębnie (Ewangelia Mateusza 24:12). Musisz postanowić, że będziesz zachęcony – że będziesz zachęcać się w Panu.

W Księdze Izajasza 26:3 Biblia mówi, że Pan obdarza doskonałym pokojem tych, których umysły skupione są na Nim, ponieważ Mu ufają. Nasz pokój jest bezpośrednio połączony z tym, o czym myślimy. Jesteśmy tak podłączeni do tego świata, jak dotychczas nie była żadna inna grupa chrześcijan – czytamy, słuchamy i oglądamy te same bezbożności, co świat, a potem zastanawiamy się, dlaczego otrzymujemy takie same rezultaty. To proste: śmieci wchodzą, śmieci wychodzą.

Pismo mówi, że mamy przeciwstawić się diabłu, a odstąpi od nas (List Jakuba 4:7). Klasyczny przykład porażki w tej kwestii znajduje się w 13 rozdziale Księgi Liczb. Mojżesz wysłał ludzi na przeszpiegi do Ziemi Obiecanej. Kraina ta była tak kwitnąca, że jedną kiść winogron przewieszoną przez kij musiało nieść dwóch mężczyzn. Raport, który zdali zwiadowcy mówił, że jest to kraina mlekiem i miodem płynąca, ale zamieszkują ją olbrzymy.

Kaleb i Jozue przynieśli dobre wieści:

Kaleb uspakajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: Gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy.

Księga Liczb 13:30

Natomiast pozostałych dziesięciu szpiegów przyniosło negatywne wieści:

Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: Nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy.

Księga Liczb 13:31

Dziesięciu z dwunastu było przekonanych, że nie są w stanie tego dokonać – we wszystkim widzieli tylko negatywne strony. Jedynie dwóch z nich wierzyło Bogu.

Spójrz, co stało się później, w drugim rozdziale Księgi Jozuego po śmierci Mojżesza, kiedy dzieci Izraela były wreszcie gotowe, by wejść do Ziemi Obiecanej. Do Jerycha wysłano dwóch szpiegów, by sprawdzili jego obronność. Nierządnica o imieniu Rachab ukryła ich w swoim domu i oto co powiedziała w Księdze Jozuego 2:9 i 11:

Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami… A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi.

Kiedy Jozue i Kaleb powiedzieli w 14 rozdziale Księgi Liczb w wersecie 9, że „odeszła od nich ich osłona”, mieli rację; dokładnie to samo potwierdziła Rachab. Gdyby Izraelici zachęcili się w Panu i byli posłuszni Bogu, nigdy nie musieliby spędzić czterdziestu lat na pustyni, a pokolenie, które opuściło ziemię egipską nie wymarłoby tam.

Posłuchaj: jeśli nie masz zamierzonego planu, by zachęcać się w Panu, to nie będziesz zachęcony. Bycie zachęconym nie jest rzeczą normalną; rzeczą normalną jest bycie zniechęconym. Nie jest rzeczą normalną bycie mocnym i odważnym, ale jest to z pewnością wykonalne. Słowo Boże pokaże ci dokładnie, jak to zrobić. I chwała Bogu, chcę mieć swój udział w zachęcaniu cię i pomóc ci, byś już dzisiaj był mocny i odważny.