Centrum Chrześcijańskie „Życie Sozo” oświadcza, że wszystkie przekazane  dane są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.