001 - PartnerstwoPrzyłącz się do nas jako Partner!

Czy pamiętasz moment, w którym po raz pierwszy usłyszałeś nauczanie Andrew Wommacka? Czy przypominasz sobie, w jaki sposób przesłanie o Bożej miłości i łasce zmieniło twoje życie i twoją relację z Bogiem? Jeśli zareagowałeś podobnie jak my, szukałeś kolejnych nauczań Andrew, które odkryły przed tobą prawdę Ewangelii, a ta prawda zmieniła twoje dotychczasowe myślenie na temat Boga i pozwoliła poczuć radość z relacji z Nim.

Naszym celem jest, aby udostępnić jak największą ilość nauczań Andrew Wommacka w języku polskim. Wierzymy, że przesłanie miłości, dobroci i łaski Boga, które głosi Andrew, zmienia ludzi i ich życie oraz prowadzi do osobistego spotkania z Panem.

Jeśli chciałbyś pomóc nam i być współuczestnikiem w dążeniu do udostępnienia jak największej ilości nauczań Andrew Wommacka w języku polskim, przyłącz się do nas jako nasz Partner.

Partner to osoba, która wspiera nas systematycznie każdego miesiąca zadeklarowaną wcześniej kwotą. Dzięki Partnerstwu możemy z wyprzedzeniem planować nasze działania i systematycznie je realizować. To właśnie dzięki Partnerom prawda Ewangelii może dotrzeć dalej i głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Wierzymy, że nie pozostaniesz obojętny i twoim pragnieniem, podobnie jak naszym, jest przekazać dalej dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu, który zmienił wszystko.

Andrew Wommack - partnerstwo2

Przyłącz się do nas jako Partner.

Nasze konto:

właścicielem konta jest Centrum Chrześcijańskie „Życie Sozo”,
ul. Gdańska 80, Łódź

Andrew Wommack Ministries Polska:

mBank 24 1140 2004 0000 3402 7611 0720 

Zostań Partenrem 
Wsparcie jednorazowe