Archives

  

PLAN OJCA

Ewangelia Łukasza 24:21 – A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało.

EWANGELIA ŁUKASZA 24:21

Kiedy nadszedł właściwy czas, Bóg zesłał z Nieba na świat Swojego Syna w Jego postaci sprzed wcielenia. Narodził się On z kobiety (dziewicy) i został uczyniony poddanym wymaganiom Prawa. Jezus został zesłany w szczególnym czasie. Wejście Jezusa w ten fizyczny świat nie było czymś przypadkowym, co mogłoby się zdarzyć w każdym czasie. Zanim Chrystus mógł przyjść na ziemię i odkupić człowieka, musiały najpierw nastąpić pewne wydarzenia. Ojciec zesłał Swojego Syna na ziemię w pierwszym możliwym terminie. Każdy inny czas przed tym, jak Jezus narodził się z dziewicy Marii, byłby przedwczesny.

Cel Jego przyjścia na ten świat był podwójny. Po pierwsze, Jezus przyszedł, aby „odkupić tych, którzy byli pod Prawem”. Osiągnął to dzięki temu, że perfekcyjnie przestrzegał Prawa, wypełnił je i spłacił jego przekleństwo (Ewangelia Mateusza 5:17; List do Galacjan 3:13). Tym samym Chrystus uwolnił nas od całego systemu Prawa. Greckie słowo „odkupił” oznacza: „WYKUPIĆ z targu  niewolników”.

Po drugie, Chrystus dał nam status synostwa ze wszystkimi tego przywilejami. Zostaliśmy nie tylko wykupieni z niewoli Prawa, ale zostaliśmy wykupieni do synostwa. Wielu ludzi nie idzie dalej; uświadamiają sobie tylko to, od czego zostali uwolnieni, bez tego, co odziedziczyli. Oczywiście, potrzebujemy się cieszyć tym, że jesteśmy odkupieni, ale musimy przejść dalej i uświadomić sobie pełnię korzyści płynących z naszego dziedzictwa.

Bóg stworzył nas dla Siebie, ale my sprzedaliśmy się w niewolę diabłu. Bóg wykupił nas z powrotem drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Żaden ogrom wysiłku, ludzkiej pracy czy ludzkiej sprawiedliwości, nie mógł nam dodać Bożej przychylności, której potrzebowaliśmy. To życie Samego Boga (Księga Kapłańska 17:11) kupiło nam odkupienie.