01 grudnia

  

PIŁAT NIE POSTĘPUJE ZGODNIE Z PRAWDĄ

Ewangelia Mateusza 27:17 – Gdy więc się zebrali, zapytał ich Piłat: Którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Chrystusem?

EWANGELIA MATEUSZA 27:17

Piłat, pomimo tego, że wiedział, że Jezus był niewinny, szukał dyplomatycznego sposobu uwolnienia Jezusa, który nie spowodowałby, że straci popularność wśród przywódców żydowskich. Dlatego też wysłał Jezusa do Heroda. Miał nadzieję, że Herod osądzi Jezusa i zaoszczędzi mu kłopotu.

 Kiedy ten plan się nie powiódł, Piłat odniósł się do starego zwyczaju wypuszczania więźnia na wolność w czasie świąt. Dał ludziom wybrać pomiędzy Jezusem, o którym wiedział, że był niewinny, a Barabaszem, który był mordercą. Piłat myślał, że tłum z pewnością wybierze Jezusa. Jednakże poprzez nalegania arcykapłanów i uczonych w Piśmie, ludzie woleli uwolnić Barabasza.

Piłat nie wiedział już, w jaki sposób uwolnić Jezusa, by jednocześnie nie stracić szacunku i poważania wśród Żydów, więc pozwolił Jezusowi umrzeć. Piłat nie postąpił zgodnie z prawdą i z tym, co mu serce dyktowało, z powodu strachu przed ludźmi i tego, co mogą mu oni zrobić (Księga Przysłów 29:25). Bez współpracy z arcykapłanami narażał się na wzbudzenie zamieszek wśród Żydów i ewentualne ukaranie przez Cesarza za niewłaściwe sprawowanie władzy.

Jak się okazało kilka lat później, Piłat i tak został obalony przez Cesarza Tyberiusza i zmarł na wygnaniu w Galii w 41 roku naszej ery. Piłat zyskał przedłużenie swoich trudnych rządów o pięć lat, ale skazał swoją duszę w tym procesie. Co człowiek postanowi zatrzymać poprzez kompromis, straci to. Grzech nigdy nie jest warty swojej ceny.