02 kwietnia

02 kwietnia

TYLKO SŁOWA

Ewangelia Mateusza 12:37 – Bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony.

EWANGELIA MATEUSZA 12:34-37

Bóg stworzył niebiosa i ziemię oraz wszystko, co się na niej znajduje, Swoimi słowami. Całe stworzenie zostało stworzone przez słowa i reaguje na słowa. Nasze słowa, gdy będą wypowiadane w wierze, wyzwolą albo śmierć, albo życie (Księga Przysłów 18:21) i będą miały wpływ na ludzi, na przedmioty i na okoliczności. Możemy naszymi słowami wyzwalać moc znajdująca się w wierze.

Każde słowo się liczy. Nie ma czegoś takiego jak „puste” słowo, które nie będzie pracowało dla nas lub przeciwko nam. Nasze słowa mogą być naszą najpotężniejszą bronią przeciwko diabłu lub mogą stać się diabelskim sidłem (Księga Przysłów 6:2). Słowa wypełnione wiarą mogą poruszać góry.

Wiara, która zadziwiła Jezusa, była wiarą w autorytet wypowiedzianego słowa (Ewangelia Mateusza 8:8, 10). Musimy wierzyć w moc naszych słów. Kiedy zaczniemy wypowiadać w wierze słowa, które są zgodne z Bożym Słowem, podążą za tym pozytywne rezultaty. Ale jeśli nadal będziemy wypowiadali słowa zwątpienia, to w końcu w nie uwierzymy i otrzymamy negatywne rezultaty tych słów. Śmierć lub życie są w mocy każdego słowa, które wypowiadamy.

Wiara jest uwalniana poprzez wypowiadanie słów. Jezus zachęcał nas do przemawiania do gór, czy też do tego, co może być naszym problemem. Większość ludzi mówi Bogu o swoim problemie a tylko niewielu podąża za poleceniami Jezusa i przemawia bezpośrednio do „góry”. Bóg oddał pewne rzeczy pod nasz autorytet i musimy ten autorytet egzekwować. Kiedy problem staje nam na drodze, musimy do niego przemówić i nakazać mu, żeby w imieniu Jezusa zszedł nam z drogi. Wypowiadaj dzisiaj Boże Słowo. Jego Słowa przyniosą życie.