03 grudnia – JEDNO W DUCHU

03 grudnia

JEDNO W DUCHU

Ewangelia Mateusza 27:18 – Wiedział bowiem, że wydali go z zawiści.

EWANGELIA MATEUSZA 27:18

Wiele problemów jest wynikiem zazdrości. Jakub powiedział: „Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn” (List Jakuba 3:16). Zazdrość i kłótliwość idą w parze i otwierają drzwi Szatanowi, aby mógł robić w naszym życiu wszystko, czego zapragnie. Niektórzy ludzie nigdy nie pozwoliliby na to, aby dać Szatanowi miejsce w ich życiu poprzez wypowiadanie niewłaściwych słów, ale mimo to poprzez zazdrość dają wrogowi swobodę, aby robił, co zechce najgorszego. Boża miłość nie przejawia zazdrości, dlatego że nie skupia się na sobie, nie poszukuje swoich własnych korzyści, ale zależy jej na dobru innych ludzi. Zazdrość jest dowodem obecności egoizmu, samolubstwa w naszym życiu.

Apostoł Paweł miał kilku przeciwników, którzy byli tacy sami, jak wielu ludzi, którzy wszczynają kłótnie dzisiaj. To ludzie, którzy są przeciwko wszystkiemu i są krytyczni, wobec tego, jak sprawują rządy osoby będące u władzy. Wygłaszają wielkie oświadczenia o tym, co by zrobili, gdyby byli u władzy, ale to tylko puste słowa. Nie wykazali się w zarządzaniu choćby najmniejszym sukcesem, a mimo to z ich słów wynika, że chcą być odpowiedzialni za wielkie przedsięwzięcia. To nie jest system awansowania, którego zwolennikiem jest Jezus (Ewangelia Mateusza 25:21; Ewangelia Łukasza 16:11-12; 19:17).

Nasz Pan zjednoczył każdego nowonarodzonego, nawróconego chrześcijanina chrzcząc nas wszystkich w ciało Chrystusa. To już jest rzeczywistość. Czy ci się to podoba, czy nie, chcąc czy nie, każdy chrześcijanin jest całkowicie jednością w duchu z każdym innym chrześcijaninem.

Brak funkcjonowania w jedności w naszych relacjach z innymi wierzącymi oznacza, że ktoś nie chodzi w Duchu. Nasze ciało jest tą częścią nas, która uczestniczy w kłótniach z innymi wierzącymi. Chodząc coraz bardziej w duchu, będziemy się coraz bardziej jednoczyć z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie.