03 listopada

  03 listopada

JEDNO W DUCHU

Ewangelia Jana 17:21Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś.

EWANGELIA JANA 17:21

Jezus modli się za wszystkich wierzących, żeby byli jedno, tak jak On i Ojciec są jedno.

To sięga dużo dalej poza to, co wielu dziś uważa za jedność. Paweł zaklinał Koryntian: „żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem” (1 List do Koryntian 1:10). To jest Boży standard jedności.

Ta jedność pośród wierzących jest tym, co według Jezusa sprawi, że świat pozna, że Jezus jest Synem Bożym. To jest najwspanialsze narzędzie do ewangelizacji, jakie Kościół posiada. Jedynym sposobem na to, żeby ciało Chrystusowe było jednością, tak jak Ojciec i Jezus są jednością, jest Boży rodzaj miłości. Nie bez powodu Szatan robi wszystko, żeby chrześcijanie skakali sobie do gardeł. Wydajemy rocznie miliardy dolarów na ewangelizowanie przez programy telewizyjne, radiowe, konferencje i krucjaty, ale jednak świat nie jest zewangelizowany, ponieważ ciało Chrystusowe nie jest zjednoczone w miłości.

Dzisiaj niewiele jest jedności pośród wierzących. To narastało poprzez tysiące lat i prawdopodobnie nie zostanie naprawione w ciągu jednej nocy. My musimy zabiegać o jedność, ale nie możemy dać się przytłoczyć problemowi. Wszyscy chrześcijanie już zostali połączeni ze sobą przez ciało w Chrystusie i Bóg Ojciec widzi nas wszystkich jako Swoje dzieci. Wszystkie podziały między chrześcijanami są działaniem człowieka, nie Boga. Przez krótki czas Kościół cieszył się jednością na ziemi. Niezależnie od tego, jaki problem lub rozłam powstał, wszyscy wierzący wciąż są jedno w Chrystusie i będą żyć w idealnej jedności przez wieczność. Teraz jesteśmy jednością w duchu. Potrzebujemy tylko doświadczyć tej jedności tutaj na ziemi.

„Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie” (Ewangelia Mateusza 6:10).