03 lutego

03 lutego

ON UŻYWA UŻYTECZNYCH

Ewangelia Jana 2:24 – Ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo on znał wszystkich.

EWANGELIA JANA 2:18-25

To był pierwszy raz, gdy Jezus usłużył w Jerozolimie. Tłumy uwierzyły w Niego, kiedy zobaczyły cuda, jakich dokonywał (werset 23). To wydawała się doskonała okazja dla Jezusa, by wykorzystać tych ludzi, by rozprzestrzenili wszędzie wieść o tym, że jest Chrystusem. Zamiast tego, Jezus uczynił coś przeciwnego. Nie chciał, aby ludzie głosili Jego
ewangelię własnymi siłami.

To pokazuje postawę Jezusa, której brakuje dziś u wielu chrześcijan. Jezus jest bardziej przejęty jakością służby niż jej wielkością. W przeciwieństwie do Niego dzisiejsi chrześcijanie często uważają, że cel uświęca środki.

Ustanawiamy w przywódczej roli kogoś, kto jest świeżo nawrócony, co jest zupełnym przeciwieństwem tego, czego uczy Biblia (1 List do Tymoteusza 3:6). Wielokrotnie gwiazdy filmowe czy znani ludzie,  którzy przyszli do Pana, byli czynieni rzecznikami wiary chrześcijańskiej. To szkodzi tym ludziom i Ciału Chrystusa jako całości.

Niektórzy z was nie mogą zrozumieć, dlaczego Pan was nie używa, ale bądźcie spokojni, Pan używa każdego, kto jest użyteczny. Zamiast błagać Boga, żeby cię użył, kiedy widzisz potrzebę, lepiej spójrz
krytycznie na siebie i poproś Pana, żeby uczynił cię użytecznym.