04 kwietnia

04 kwietnia 

JEZUS – NAUCZYCIEL I ZBAWICIEL

Ewangelia Marka 4:2 – A on nauczał ich wielu rzeczy w przypowieściach i mówił do nich w swojej nauce…

EWANGELIA MARKA 4:1-12

Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako „nauka” oznacza „uczenie” i pojawia się w Nowym Testamencie 30 razy. Cztery Ewangelie odnoszą się do nauczającego Jezusa 43 razy, a do głoszącego 19 razy, natomiast sześć wersetów mówi o Jezusie nauczającym i głoszącym. To może wskazywać na to, że Jezus spędził dwa razy więcej czasu na nauczaniu niż na głoszeniu. Nauczanie Jezusa jest kamieniem węgielnym dla czynienia uczniami oraz kamieniem potknięcia dla religijności.

Dlaczego jest tak, że osoba starająca się bardzo mocno o to, aby zadowolić Boga, może zostać przez Niego odrzucona, tymczasem osoba która w ogóle Go nie szukała może wejść relację z Nim opartą na sprawiedliwości? To bardzo ważne pytanie, a odpowiedź na nie jest jedną z najgłębszych nauk w Piśmie Świętym. Odpowiedzią jest wiara i obiekt, na którym się skupia.

Żydzi byli gorliwi w Bożych sprawach, ale ich wiara tkwiła w nich samych. Polegali na tym, że mogą zapracować na Bożą przychylność poprzez swoje sprawiedliwe czyny. Z drugiej strony poganie nie mieli żadnej świętości, na której mogliby się oprzeć. Kiedy więc usłyszeli przesłanie Ewangelii, że Jezus zapłacił nasz dług za nas, z całą gotowością zaakceptowali Jego „dar” zbawienia, a tymczasem religijni Żydzi nie chcieli porzucić polegania na sobie w kwestii zbawienia.

Dzisiaj istnieje ten sam problem. Miliony ludzi chodzących do kościoła polega na swojej świętości, ale nie wierzą oni w Jezusa jako swojego Zbawiciela. Gdyby mieli stanąć przed Bogiem i On zadałby im pytanie, co sprawia, że zasługują na zbawienie, natychmiast zaczęliby wyliczać swoje czyny świętości, takie jak chodzenie do kościoła, dawanie itp. Bez względu na to, jak dobrze wypadają nasze uczynki w porównaniu z innymi, to zawsze im brakuje do doskonałego standardu Boga. Jedyną odpowiedzią na takie pytanie, która udzieliłaby nam wejścia do nieba, byłyby słowa: „Moją jedyną podstawą do zbawienia jest wiara w Jezusa jako mojego Zbawiciela”. Pozwól Mu dzisiaj być obiektem twojej wiary. On jest wszystkim, czego potrzebujesz.