04 marca

04 marca

KOCHAJĄCY OJCIEC

Ewangelia Mateusza 6:9 – Więc wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię.

EWANGELIA MATEUSZA 6:9-13

Chociaż Bóg został trzynaście razy nazwany w Starym Testamencie  „naszym Ojcem”, to jednak dopiero częste użycie tego wyrażenia przez Jezusa przyniosło całkowicie nowe zrozumienie naszej relacji z Bogiem. Jezus nazwał Boga swoim ojcem ponad 150 razy i mówił o Bogu jako o naszym ojcu 30 razy. To doprowadzało do szału religijnych Żydów z czasów Jezusa, którzy uważali za bluźnierstwo nazywanie Boga ich ojcem, ponieważ w ich zrozumieniu oznaczało to, że są równi Bogu (Ewangelia Jana 5:17-18).

Ten tytuł stał się dziś tak powszechnie używany w Kościele, że często nie uświadamiamy sobie jego prawdziwego znaczenia. Objawienie, że otrzymaliśmy polecenie nazywania Boga „naszym Ojcem”, ukazuje uprzejmą, delikatną i kochającą naturę naszego Boga (1 List Jana 4:8). Paweł wzmacnia je używając wyrażenia „Abba Ojcze” (List do Rzymian 8:15), które jest czułym zwrotem używanym przez dzieci w stosunku do ojca i odpowiada polskiemu słowu „tatuś”.

Jesteśmy tu pouczani, by rozpoznać naszą relację z Bogiem i chwalić Go za nią. To relacja, która przewyższa jakąkolwiek ludzką relację, którą możemy mieć tu na ziemi. To związek przynależności do ojca, który kocha nas, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. Biegnij do Niego, odrzuć pozory i formalność i nazwij Go „Tatusiem”.