05 grudnia – JEZUS UWOLNIŁ NAS OD GRZECHU

05 grudnia  

JEZUS UWOLNIŁ NAS OD GRZECHU

Ewangelia Łukasza 23:18 – Wtedy wszyscy razem zawołali: Strać tego człowieka, a wypuść nam Barabasza!

EWANGELIA ŁUKASZA 23:18

To, co wydarzyło się w życiu Barabasza, jest obrazem tego, co się dzieje, kiedy ktoś rodzi się na nowo. Barabasz był winny, Jezus był niewinny. Pomimo tego to Jezus poniósł śmierć, którą powinien ponieść Barabasz, a Barabasz został uwolniony.

Podobnie my wszyscy byliśmy winni (List do Rzymian 3:23) i skazani na śmierć (List do Rzymian 6:23), a mimo to Jezus został ukarany za nas, abyśmy my mogli być wolni (2 List do Koryntian 5:21). Tak jak Barabasz nie prosił o tę zamianę z Jezusem, tak i „Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (List do Rzymian 5:8).

Barabasz został uwolniony, ale musiał wybrać czy zaakceptować ten nowy początek i pozostać na wolności, czy powrócić do starego stylu życia i ponownie zostać skazanym przez rzymski wymiar sprawiedliwości. Tak samo i my wszyscy zostaliśmy uwolnieni poprzez zastępczą śmierć Jezusa, ale musimy wybrać czy zaakceptować naszą wolność poprzez wiarę w Jezusa, czy też odrzucić ją poprzez odtrącenie Go.

Nasza śmierć dla grzechu i zmartwychwstanie do życia z Jezusem jest już rzeczywistością w naszym duchu, ale stanie się fizyczną rzeczywistością tylko wówczas, kiedy się o tym dowiemy i uwierzymy. W taki sam sposób, w jaki Jezus raz umarł dla grzechu i śmierć nie ma już nad nim władzy, osoba, która weźmie pod uwagę swoją śmierć z Jezusem dla grzechu, nie pozwoli, aby grzech rządził nią ponownie. Każdy chrześcijanin, który zmaga się z grzechem, nie wziął pod uwagę, że umarł dla grzechu.