08 kwietnia

08 kwietnia

BOŻE SŁOWO: UŻYWAĆ ZGODNIE Z OPISEM

Ewangelia Łukasza 8:11 – A takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże.

EWANGELIA ŁUKASZA 8:4-11

Ta przypowieść ilustruje ważność Słowa Bożego. Boże Słowo zawiera w sobie zupełną moc, ale musi ono zostać zasiane w naszym sercu i musi wykiełkować, zanim tę moc uwolni.

Słowo Boże jest ziarnem, a różne rodzaje gleby to cztery główne kategorie ludzkiego serca. Słowo Boże było zawsze takie samo, ale ze względu na stan ludzkiego serca w każdym przypadku pojawiły się inne rezultaty – ich przyczyną nie było Słowo Boże. Słowo Boże nie działa dla każdego, ponieważ nie każdy pozwala Słowu Bożemu działać. Czynnikiem zmiennym w tej przypowieści jest stan tych serc. Słowo Boże jest zawsze takie samo. Ono ma ten sam potencjał, który może być uwolniony w każdym sercu.

Dobra gleba nie bierze się ot tak – trzeba ją uprawiać. To dlatego w przypowieści Jezusa tylko jedna osoba z czterech wydała owoc. Potrzeba wiele czasu, wysiłku i pilności, żeby być owocnym chrześcijaninem. Chrześcijańskie życie to nie sprint na sto metrów, ale bieg maratoński na 42 kilometry. Łatwiej i szybciej wyhodować chwasty niż pomidory czy kukurydzę.

Przypowieść mówi, że to Słowo Boże było tym, co wytworzyło owoc. Gleba tylko dała mu miejsce do wzrostu. Jeśli umieścimy Słowo Boże w swoim sercu i będziemy je chronić, dając mu priorytet w naszym życiu, wyda ono owoc samo z siebie. Szatan zwiódł wielu ludzi w myślenie, że nie mają oni talentów ani zdolności, żeby być owocnymi chrześcijanami, ale to nie oni wydają owoc – to Słowo Boże wydaje owoc. Wystarczy, że będziemy bronić Słowa Bożego zasianego w naszym sercu, a ono dokona reszty.