09 lipca

  09 lipca

MOC MODLITWY

Ewangelia Łukasza 11:1 – A gdy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów.

EWANGELIA ŁUKASZA 11:1

Jeśli weźmiesz po uwagę, że Jezus był największym cudotwórcą jaki kiedykolwiek chodził po ziemi i największym kaznodzieją, jakikolwiek jaki kiedykolwiek żył, to zdziwi cię, że Jego apostołowie poprosili Go, aby nauczył ich się modlić. Dlaczego nie poprosili Go, aby nauczył ich, w jaki sposób dokonywać takich cudów albo jak głosić, aby zadziwiać ludzi swoimi naukami?

To dlatego, że życie modlitewne Jezusa było bardziej pełne mocy niż Jego cuda czy Jego doktryna. Tak naprawdę, to Jego zjednoczenie z Ojcem dawało Mu moc do czynienia cudów i autorytet, by mówić tak, jak wcześniej nie mówił żaden człowiek. Jezus wielokrotnie powiedział, że to Jego Ojciec, czyni te cuda przez Niego i że to, co On głosi, nie jest Jego własną nauką, ale nauką Ojca.

To samo odnosi się do nas dzisiaj. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15:5, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Jest wiele rzeczy, które powinniśmy robić oprócz modlitwy, ale nie ma nic, co możemy zrobić bez modlitwy. Modlitwa jest jednym z głównych sposobów na trwanie w Nim (Ewangelia Jana 15:7). Zatem, nasza prośba powinna być taka sama, jak tych apostołów: ,,Panie, naucz nas modlić się”.

Powinniśmy spodziewać się otrzymania odpowiedzi na modlitwę. Ojciec jest gotowy i chętny, by odpowiedzieć na nasze modlitwy. Po prostu poproś, a będzie ci dane.