13 września – WALKA ODBYWA SIĘ W UMYŚLE

13 września  

WALKA ODBYWA SIĘ W UMYŚLE

Ewangelia Mateusza 21:21 – Wtedy Jezus im odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę i nie zwątpicie, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale jeśli i tej górze powiecie: Podnieś się i rzuć się do morza, stanie się tak.

EWANGELIA MATEUSZA 21:21

Jezus postawił sprawę jasno, że mamy wierzyć i nie wątpić. Każdy wierzący ma wiarę, ale większość wierzących ma także obfitość zwątpienia, która niweluje ich wiarę. Zwycięstwo przychodzi tylko wtedy, kiedy oczyszczamy naszą wiarę i tylko wierzymy.

Każdy chrześcijanin jest na wojnie. Istnieje ciągły opór przeciwko Szatanowi i jego królestwu, w którym nie ma „przepustek” czy „zwolnień z służby”. Nasz przeciwnik krąży jak ryczący lew, szukając kogo mógłby pożreć (1 List Piotra 5:8). Ci, którzy przeciwstawią się diabłu, zobaczą, jak on ucieka (List Jakuba 4:7). Jedynymi, których Szatan pożera, są ci, którzy nie walczą aktywnie przeciwko niemu.

Umysł jest polem walki, gdzie myśli i argumenty, które są sprzeczne z Bożym Słowem, muszą być zniewolone i poddane Chrystusowi, naszemu Dowódcy.

Tak, jak wrodzy żołnierze są pojmani na wojnie, tak zbuntowane myśli muszą zostać zniewolone i poddane Chrystusowi. Nasza bitwa przeciwko diabłu ma miejsce dokładnie pomiędzy naszymi uszami. Duchowa broń, która została nam dana, jest zaprojektowana w konkretnym celu, aby brać w niewolę KAŻDĄ myśl i czynić ją posłuszną Chrystusowi. Utrzymywanie naszego umysłu w zupełnym skupieniu na Panu jest osiągalnym celem!

Ta broń, którą mamy, jest po to, abyśmy obalali dwie rzeczy: wyobrażenia i każdą wyniosłość, która się podnosi przeciwko poznaniu Boga. Oba te obszary dotyczą umysłu. Skupiaj się na tym, co dobre w każdej dziedzinie swojego życia. Porażka w rozpoznawaniu Bożych błogosławieństw w codziennym życiu powoduje troski i zamartwianie się. Zauważanie Bożej ręki (w nawet najmniejszych rzeczach) wywoła pokój i będzie skupiać nasze serca i umysły na podążaniu za Panem.