14 października – TYLKO W NIM JESTEŚMY KOMPLETNI

14 października  

TYLKO W NIM JESTEŚMY KOMPLETNI

Ewangelia Mateusza 26:28 – To bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów.

EWANGELIA MATEUSZA 26:27-29

Zasadą Starego Przymierza było „róbcie”, a będziecie żyć. Zasadą Nowego Przymierza jest „zrobione” – w co wlicza się odkupienie, pojednanie, sprawiedliwość i uświęcenie. Praca jest już wykonana! Jesteśmy w Nim kompletni!

Gdyby Stare Przymierze nie miało defektów, nie byłoby potrzeby, aby ustanawiać nowe (List do Hebrajczyków 8:7). W Starym Przymierzu ludzie nie byli w stanie wypełniać jego postanowień, ponieważ było ono oparte o ludzkie postępowanie.

Jednakże Nowe Przymierze jest zupełnie oparte o Bożą łaskę. Ludzie, pod Starym Przymierzem, przychodzili do Boga przez kapłana, tymczasem w Nowym Przymierzu mamy bezpośredni dostęp do Ojca przez Jezusa Chrystusa.Pod Starym Przymierzem grzech człowieka doprowadzał go do śmierci, tymczasem pod Nowym Przymierzem Bóg jest miłosierny względem naszej niesprawiedliwości. Pod Starym Przymierzem człowiek nie mógł być oczyszczony ze świadomości grzechu, tymczasem pod Nowym Przymierzem nasze grzechy i nieprawości nie są już pamiętane, a nasze sumienia są oczyszczone od winy.

Przed przyjęciem zbawienia jesteśmy niekompletni i każda osoba zmaga się z tym, żeby zaspokoić swój głód, swoje braki. Poprzez narodzenie się na nowo jesteśmy kompletni w Chrystusie i jedyny głód, jaki powinniśmy odczuwać, to głód większego objawienia tego, co już mamy w Chrystusie.

Tak samo, jak Jezus miał w Sobie pełnię Boga, my mamy w sobie pełnię Chrystusa. To czyni nas kompletnymi i doskonałymi w Nim – mowa tu o naszym duchowym człowieku. Nasz narodzony na nowo duch jest identyczny w sprawiedliwości, autorytecie i mocy, jak duch Chrystusa, ponieważ nasz narodzony na nowo duch jest Duchem Chrystusa (List do Rzymian 8:9). Został on zesłany do naszych serc wołając „Abba, Ojcze!” (List do Galacjan 4:6).