15 kwietnia

15 kwietnia

JEGO WYBRANE SKARBY

Ewangelia Mateusza 13:44 – Ponownie królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił to pole.

EWANGELIA MATEUSZA 13:44-50

Interpretacja tego podobieństwa jest następująca: polem jest świat, człowiekiem, który kupuje skarb jest Bóg, skarbem są prawdziwi wierzący w Chrystusa. Ceną, którą zapłacono, było życie Jezusa na krzyżu. Poprzez Swoją „przedwiedzę” Jezus widział koniec ludzi, którzy przyjmą Go jako Pana i „z powodu radości, która była przed Nim”, wycierpiał krzyż (List do Hebrajczyków 12:2) i nabył nas dla Siebie własną krwią (Dzieje Apostolskie 20:28). On kupił cały świat, ale nie wszyscy przyjmą to, co On zrobił. Więc Kościół jest dzisiaj ukryty (rozproszony pomiędzy światem).

Bóg Ojciec miał opracowany plan zbawienia zanim w ogóle stworzył świat. Większość z nas nie stworzyłaby świata i ludzkości, gdybyśmy znali smutek i straszną ofiarę, jaką to będzie musiało być odkupione. Ale Bóg nie jest człowiekiem. W Jego sądzie (który jest właściwym sądem) zdobycz była warta kosztów.

Bóg znał z wyprzedzeniem tych, którzy przyjmą Jego ofertę zbawienia. Słowo Boże uczy, że my (wierzący) byliśmy wybrani w Chrystusie przed założeniem świata (List do Efezjan 1:4). Tak nieskończone są Boże możliwości. Byliśmy wybrani w Chrystusie zanim zaczął się świat. Jesteśmy święci i bez skazy, ponieważ Bóg widzi nas przez Chrystusa. To było z góry określone, że będziemy Bożymi dziećmi. Zostaliśmy przyjęci przez Boga. Ojciec już nigdy nas nie odrzuci, tak jak nie odrzuci Jezusa, ponieważ jesteśmy przyjęci przez Ojca poprzez Chrystusa. Jesteśmy odkupieni i przebaczono nam. Jesteśmy prawdziwie błogosławieni!