18 listopada

18 listopada 

UZDROWIENIE JEST WYRAZEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Ewangelia Łukasza 22:51 – Ale Jezus odezwał się: Pozwólcie aż dotąd. I dotknąwszy jego ucha, uzdrowił go.

EWANGELIA ŁUKASZA 22:51

Jezus często uzdrawiał ludzi dotykając ich, a ludzie przyjmowali uzdrowienie, gdy dotknęli Jezusa. Możesz przekazać moc namaszczenia Bożego poprzez nałożenie rąk (Ewangelia Marka 16:18; List do Hebrajczyków 6:2). Boża moc może być przeniesiona na przedmiot i zaniesiona do osoby potrzebującej uzdrowienia lub uwolnienia.

Jezus zapewnił fizyczne uzdrowienie tak samo, jak przebaczenie grzechów. Wiele fragmentów Pisma Świętego wspomina o uzdrowieniu w połączeniu z przebaczeniem grzechów. Uzdrowienie jest wyrazem Bożej miłości i współczucia do naszego „fizycznego człowieka”. Cuda uzdrowienia przyciągają także ludzi do Boga, aby ich duchowe potrzeby mogły zostać zaspokojone. Fizyczne uzdrowienie jest jak dzwonek ściągający uwagę ludzi, aby Pan mógł usłużyć także ich „wewnętrznemu człowiekowi”.

Uzdrowienie zostało dla nas kupione jako część ofiary Chrystusa. Pan nie odmówiłby nam uzdrowienia, tak jak nie odmówiłby nam przebaczenia. To nie oznacza, że zasługujemy na uzdrowienie – nie zasługujemy. Ono jest Bożym darem, tak jak zbawienie jest Bożym darem (List do Rzymian 6:23; List do Efezjan 2:8). Nie zasługujemy na przebaczenie grzechów. Nie możemy żądać zbawienia od Pana, ale możemy się go spodziewać. Tak samo uzdrowienie zostało dla nas kupione przez ofiarę Chrystusa. Uzdrowienie należy do nas, ale to nadal miłosierdzie Boga je zapewnia. Każdy akt uzdrowienia jest aktem miłosierdzia.