19 kwietnia

19 kwietnia

UWIELBIENIE TO WOJNA

Ewangelia Marka 5:6 – Gdy więc zobaczył Jezusa z daleka, przybiegł i oddał mu pokłon.

EWANGELIA MATEUSZA 8:28-34; EWANGELIA MARKA 5:1-17; EWANGELIA ŁUKASZA 8:27-39

Słowo „pokłonić” zostało zaczerpnięte od greckiego słowa „proskyneo”, które oznacza „skłonić się w geście hołdu; oddać komuś cześć; adorować”. Sam fakt, że ten umęczony człowiek przybiegł do Jezusa, a nie uciekł od Niego, wskazuje, że nawet „opętani przez demony” ludzie posiadają wolną wolę i Szatan nie może kontrolować takiej osoby bez jej zgody.

Wiele bitew stoczono w temacie, czy chrześcijanin może lub nie może być opętany przez demona. Greckie słowo „opętany” dosłownie oznacza „być zdemonizowanym”. Biblia nie rozróżnia między różnymi stopniami aktywności demona (takimi jak: opresja, depresja, opętanie itp.), ale po prostu określa „zdemonizowany”. Wszyscy chrześcijanie walczą przeciwko duchowym mocom. Jeśli nie ubierzemy się w całą Bożą zbroję, Szatan z pewnością może na nas wpłynąć, a nawet może nas kontrolować.

Najlepszym sposobem na usłużenie uwolnieniem jest Słowo Boże. Kiedy taka osoba przyjmie Słowo Boże, ono ją uwolni oraz będzie ją chroniło przed sytuacjami, w których demon będzie próbował wrócić z siedmioma innymi duchami. W przypadku mocnego zdemonizowania dana osoba potrzebuje pomocy wierzącego i dlatego Jezus wyposażył wszystkich wierzących w autorytet nad złymi duchami.

Namaszczone uwielbienie i oddawanie chwały także odpędzi złe duchy. Uwielbienie jest zarezerwowane tylko dla Boga, choć diabeł zawsze tego pragnął. Jeśli nie może otrzymać uwielbienia, to będzie szukał możliwości, aby odciągnąć innych od oddawania prawdziwej czci Najwyższemu Bogu. Uwielbienie i cześć oddawana Panu to mocne i skuteczne narzędzie przeciwko Szatanowi. On nie może patrzeć na to, że Bóg jest wywyższany. Uwielbiaj dzisiaj Boga w duchu i w prawdzie. Ojciec szuka tych, którzy będą Go czcić w taki sposób. On czeka na ciebie.