20 lutego

20 lutego

POCIĄGNIĘCI JEGO MOCĄ

Ewangelia Marka 1:37 – A znalazłszy go, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają.

EWANGELIA MARKA 1:35-39; EWANGELIA ŁUKASZA 4:42-44

To niesamowite stwierdzenie. Służba Jezusa trwała zaledwie kilka miesięcy, a już tłumy ludzi szukały Go.

To jeszcze bardziej zdumiewa, jeśli uświadomimy sobie, że Jezus nie korzystał z popularnych metod reklamy. W rzeczywistości Jezus zdążył już odrzucić rozgłos podczas swojej pierwszej posługi w Jerozolimie (Ewangelia Jana 2:24-25). Nie było naturalnego uzasadnienia dla sukcesu Jezusa.

Jedynie Bóg promował Jezusa. I użył do tego nadnaturalnych środków. To nie były przebiegłe techniki reklamowe, które ściągnęły tłumy – to była wspaniała manifestacja Bożej mocy.

Dzień wcześniej Jezus wyrzucił demona z człowieka w synagodze w Kafarnaum (Ewangelia Marka 1:21-28). To spowodowało, że całe miasteczko zgromadziło się w domu Piotra i Jezus uzdrowił wszystkich (Ewangelia Łukasza 4:40).

Przejawianie cudownej mocy Boga przez Jezusa było iskrą, której Duch Święty używał, żeby zapłonął ogień w sercach tych ludzi. Jezus miał tę moc dzięki intymnej relacji ze swoim Ojcem. To nie był przypadek, że On się modlił, podczas gdy wszyscy Go szukali.

Niech Bóg potwierdza Swoje Słowo cudownymi manifestacjami Jego mocy przez ciebie, gdy będziesz starał się dotknąć innych nowym życiem, które odnalazłeś w Chrystusie.