20 stycznia

20 stycznia

WOJNA DUCHOWA

Ewangelia Mateusza 2:16 – Wówczas Herod, widząc, że został oszukany przez mędrców, bardzo się rozgniewał i kazał zabić wszystkie dzieci, które były w Betlejem i całej okolicy, w wieku do dwóch lat, stosownie do czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców.

EWANGELIA MATEUSZA 2:16-23

Szatan był prawdziwym motywatorem działań Heroda. Od tamtej pory, kiedy Pan prorokował o tym, że człowiek zmiażdży jego głowę, Szatan poszukiwał „nasienia” kobiety (I Księga Mojżeszowa 3:15).

Wygląda na to, że Szatan jest w stanie dostrzec, kiedy Pan wykonuje potężne poruszenie na ziemi. W czasach Mojżesza, Szatan poruszył faraona, aby zabić wszystkich chłopców izraelskich niewolników, i tutaj motywuje Heroda, aby zabił wszystkich chłopców w Betlejem. Bez wątpienia było to poszukiwaniem, które miało wyeliminować „nasienie”, które zmiażdży jego głowę.

Rzeź dzieci widzimy jeszcze raz i dzisiaj. Tym razem poprzez aborcję. Nasza młodzież jest też atakowana w niespotykany sposób. Możliwe, że Szatan myśli, że to jest pokolenie, która doprowadzi do powtórnego przyjścia Pana? Czy w desperacji próbuje zapobiec swojej zagładzie poprzez niszczenie tego pokolenia?

Potrzebujemy mieć dość duchowego zrozumienia, aby rozpoznać, że tak jak za dni Mojżesza i Jezusa, ta rzeź niewinnych dzieci dzisiaj jest wskazówką dużo bardziej istotnego zmagania w sferze duchowej. Możemy być pokoleniem, które zobaczy powrót Pana. Chwała Panu!